1. Mosebok 5:1–32

5  Dette er boken med den historiske beretning om Adam.* På den dag da Gud skapte Adam, dannet han ham i Guds likhet.+  Til mann og kvinne skapte han dem.+ Deretter velsignet han dem og gav dem navnet Menneske*+ på den dag da de ble skapt.+  Og Adam levde så i hundre og tretti år. Da ble han far til en sønn som var ham lik, som et bilde av ham, og han gav ham navnet Set.+  Og Adams dager etter at han var blitt far til Set, ble åtte hundre år. I løpet av den tiden ble han far til sønner og døtre.+  Alle Adams levedager ble* altså ni hundre og tretti år, og så døde han.+  Og Set levde så i hundre og fem år. Da ble han far til Ẹnosj.+  Og etter at Set var blitt far til Ẹnosj, levde han enda åtte hundre og sju år og ble far til sønner og døtre.  Alle Sets dager ble altså ni hundre og tolv år, og så døde han.  Og Ẹnosj levde så i nitti år. Da ble han far til Kẹnan.+ 10  Og etter at Ẹnosj var blitt far til Kẹnan, levde han enda åtte hundre og femten år og ble far til sønner og døtre. 11  Alle Ẹnosjs dager ble altså ni hundre og fem år, og så døde han. 12  Og Kẹnan levde så i sytti år. Da ble han far til Mahạlalel.+ 13  Og etter at Kẹnan var blitt far til Mahạlalel, levde han enda åtte hundre og førti år og ble far til sønner og døtre. 14  Alle Kẹnans dager ble altså ni hundre og ti år, og så døde han. 15  Og Mahạlalel levde så i sekstifem år. Da ble han far til Jạred.+ 16  Og etter at Mahạlalel var blitt far til Jạred, levde han enda åtte hundre og tretti år og ble far til sønner og døtre. 17  Alle Mahạlalels dager ble altså åtte hundre og nittifem år, og så døde han. 18  Og Jạred levde så i hundre og sekstito år. Da ble han far til Ẹnok.*+ 19  Og etter at Jạred var blitt far til Ẹnok, levde han enda åtte hundre år og ble far til sønner og døtre. 20  Alle Jạreds dager ble altså ni hundre og sekstito år, og så døde han. 21  Og Ẹnok levde så i sekstifem år. Da ble han far til Metụsjalah.+ 22  Og etter at Ẹnok var blitt far til Metụsjalah, fortsatte han å vandre med* den sanne Gud* i tre hundre år og ble far til sønner og døtre. 23  Alle Ẹnoks dager ble altså tre hundre og sekstifem år. 24  Og Ẹnok fortsatte å vandre+ med den sanne Gud.+ Så var han ikke mer, for Gud* tok ham bort.*+ 25  Og Metụsjalah levde så i hundre og åttisju år. Da ble han far til Lạmek.+ 26  Og etter at Metụsjalah var blitt far til Lạmek, levde han enda sju hundre og åttito år og ble far til sønner og døtre. 27  Alle Metụsjalahs dager ble altså ni hundre og sekstini år, og så døde han. 28  Og Lạmek levde så i hundre og åttito år. Da ble han far til en sønn. 29  Og han gav ham så navnet Noah*+ og sa: «Denne skal gi oss trøst og hvile fra vårt arbeid og fra våre henders smertefulle møye, som skyldes jorden som Jehova har forbannet.»+ 30  Og etter at Lạmek var blitt far til Noah, levde han enda fem hundre og nittifem år og ble far til sønner og døtre. 31  Alle Lạmeks dager ble altså sju hundre og syttisju år, og så døde han. 32  Og Noah ble fem hundre år gammel. Deretter ble Noah far til Sem,+ Kam+ og Jạfet.+

Fotnoter

El.: «med Adams opprinnelseshistorie». Se fotnoter til 2:4, «historisk beretning», og Mt 1:1.
El.: «Adam»; el.: «menneskeslekt». Hebr.: ’adhạm.
El.: «ble etter hvert». Det hebr. verbet står i imperfektum.
El.: «Hanok». Navnet betyr «en som er opplært; innviet». Hebr.: Chanọkh.
«fortsatte han å vandre med». LXX: «behaget han». Jf. He 11:5.
«den sanne Gud». Hebr.: ha’Elohịm; det første stedet hvor ’Elohịm, «Gud», forekommer med den bestemte artikkel, ha, og derfor er gjengitt med «den sanne Gud». I GK, § 126 e, sies det: «אֱלֹהִיםהָ el. הָאֵל ὁ θεός, den eneste sanne Gud». Se tillegget, 1F.
«Gud». Hebr.: ’Elohịm, uten bestemt artikkel.
«for Gud forflyttet ham», LXX. Jf. He 11:5.
Betyr trolig «hvile; trøst».