1. Korinter 3:1–23

3  Og så, brødre, kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige mennesker,+ men som til kjødelige mennesker, som til spedbarn+ i Kristus.  Jeg gav dere melk å drikke, ikke noe å spise,*+ for dere var ennå ikke sterke nok. Ja, heller ikke nå er dere sterke nok,+  for dere er fortsatt kjødelige.+ For når det er skinnsyke og strid blant dere,+ er dere ikke da kjødelige, og vandrer dere ikke da slik som mennesker gjør?+  For når én sier: «Jeg hører til Paulus», men en annen sier: «Jeg til Apọllos»,+ er dere ikke da bare mennesker?  Hva er da Apọllos?+ Ja, hva er Paulus? Tjenere*+ ved hvem dere ble troende, slik som Herren gav hver enkelt.  Jeg plantet,+ Apọllos vannet,+ men Gud fikk det hele tiden til å vokse;+  slik at verken den som planter eller den som vanner, er noe,+ men Gud, som får det til å vokse.+  Og den som planter og den som vanner, er ett,*+ men hver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.+  For vi er Guds medarbeidere.+ Dere er Guds åker som blir dyrket,+ Guds bygning.+ 10  Etter den Guds ufortjente godhet+ som ble gitt meg, har jeg som en vis arbeidsleder lagt en grunnvoll,+ men en annen bygger på den. Men la enhver stadig gi akt på hvordan han bygger på den.+ 11  For ingen kan legge noen annen grunnvoll+ enn den som er lagt — det er Jesus Kristus.+ 12  Hvis nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, kostbare steiner, trematerialer, høy, halm, 13  skal hver enkelts verk bli kjent, for dagen skal gjøre det klart, ettersom den* skal bli åpenbart ved ild,+ og ilden selv skal prøve av hvilket slag hver enkelts verk er. 14  Hvis noens verk, det han har bygd på den, blir stående,+ vil han få lønn;+ 15  hvis noens verk blir brent opp, vil han lide tap, men han selv skal bli frelst,+ men i så fall som gjennom ild.+ 16  Vet dere ikke at dere er Guds tempel,*+ og at Guds ånd bor i dere?+ 17  Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham;+ for Guds tempel er hellig,+ det tempel+ som dere er.+ 18  La ingen forlede seg selv: Hvis noen blant dere mener at han er vis+ i denne tingenes ordning,* la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis.+ 19  For denne verdens visdom er dårskap for Gud;+ for det står skrevet: «Han fanger de vise i deres egen list.»+ 20  Og igjen: «Jehova* vet at de vises resonnementer er verdiløse.»+ 21  La derfor ingen rose seg av mennesker; for alt tilhører dere,+ 22  enten det er Paulus eller Apọllos+ eller Kẹfas eller verden eller liv eller død eller ting som nå er her, eller ting som skal komme+ — alt tilhører dere; 23  men dere tilhører Kristus;+ og Kristus tilhører Gud.+

Fotnoter

El.: «ikke fast føde».
Gr.: diạkonoi; lat.: minịstri (av mịnus, «mindre»); J18,22(hebr.): mesjarethịm.
Gr.: hen (intetkj.), som henspiller på enhet som kommer til uttrykk ved samarbeid. Se fotn. til Joh 10:30.
El.: «det».
El.: «guddommelige bolig». Gr.: naọs; lat.: tẹmplum; J17,22(hebr.): hekhạl, «palass; tempel».
Se fotn. til 1:20.
Se tillegget, 1D.