1. Korinter 12:1–31

12  Når det så gjelder de åndelige gaver,*+ brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.  Dere vet at da dere var folk av nasjonene,+ ble dere ledet bort til de stumme+ avguder,+ slik som dere nå engang ble ledet.  Derfor vil jeg dere skal vite at ingen, når han taler ved Guds ånd, sier: «Forbannet* er Jesus!»,+ og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten ved hellig ånd.+  Nå er det forskjellige gaver,*+ men det er den samme ånd;+  og det er forskjellige tjenester,+ og likevel er det den samme Herre;+  og det er forskjellige virksomheter,+ og likevel er det den samme Gud+ som forårsaker alle virksomhetene i alle.+  Men tilkjennegivelsen av ånden blir gitt hver enkelt i en gagnlig hensikt.+  Til én blir det for eksempel gitt visdoms tale ved ånden,+ til en annen kunnskaps tale+ i samsvar med den samme ånd,  til en annen tro+ ved den samme ånd, til en annen gaver til å helbrede+ ved denne ene ånd, 10  til atter en annen kraftige gjerningers* virksomhet,+ til en annen profetering,+ til en annen evne til å skjelne+ inspirerte uttalelser,*+ til en annen forskjellige slags tunger+ og til en annen tolkning+ av tunger. 11  Men alle disse virksomhetene er det den ene og samme ånd som forårsaker,+ idet den deler ut+ til hver enkelt slik som den vil.+ 12  For liksom legemet er ett, men har mange lemmer, og alle lemmene på dette legemet, selv om de er mange, er ett legeme,+ slik er også KRISTUS.+ 13  Ved én ånd ble vi jo i sannhet alle døpt+ til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie, og vi ble alle gitt én ånd å drikke.+ 14  For legemet er jo ikke ett lem, men mange.+ 15  Hvis foten skulle si: «Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ingen del av legemet», har den ikke av den grunn opphørt å være en del av legemet.+ 16  Og hvis øret skulle si: «Fordi jeg ikke er øye, er jeg ingen del av legemet», har det ikke av den grunn opphørt å være en del av legemet.+ 17  Hvis hele legemet var øye, hvor ville da hørselen være? Hvis det hele var hørsel, hvor ville da luktesansen være? 18  Men nå har Gud satt lemmene på legemet, hvert enkelt av dem, slik som det behaget ham.+ 19  Hvis de alle var ett lem,+ hvor ville da legemet være? 20  Men nå er det mange lemmer,+ men ett legeme. 21  Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke»; og heller ikke hodet til føttene: «Jeg trenger dere ikke.» 22  Men det er langt snarere slik at de lemmer på legemet som synes å være svakere,+ er nødvendige, 23  og de deler av legemet som vi synes er mindre ærefulle, dem omgir vi med større ære,+ og slik har våre ikke anstendige deler desto større anstendighet, 24  mens våre anstendige deler ikke trenger noe. Men Gud har satt legemet sammen* og gitt større ære til den del som det var en mangel ved,* 25  slik at det ikke skulle være noen splittelse* i legemet, men at dets lemmer skulle ha den samme omsorg for hverandre.+ 26  Og hvis ett lem lider, lider+ alle de andre lemmene sammen med det; eller hvis et lem blir æret,+ gleder alle de andre lemmene seg sammen med det.+ 27  Nå er dere Kristi legeme, og hver for seg lemmer.+ 28  Og Gud har satt de respektive i menigheten:+ for det første apostler;+ for det andre profeter;+ for det tredje lærere;+ så kraftige gjerninger;*+ så gaver til å helbrede;+ hjelpetjenester,+ evner til å lede,*+ forskjellige slags tunger.+ 29  Alle er vel ikke apostler? Alle er vel ikke profeter? Alle er vel ikke lærere? Alle gjør vel ikke kraftige gjerninger?* 30  Alle har vel ikke gaver til å helbrede? Alle taler vel ikke i tunger?+ Alle er vel ikke oversettere?+ 31  Men fortsett nidkjært å søke de større* gaver.+ Og dessuten viser jeg dere en langt bedre vei.+

Fotnoter

El.: «de åndelige ting»; el.: «de åndelige personer». Bokst.: «de åndelige (ting)». Gr.: ton pneumatikọn; Vgc(lat.): spirituạlibus.
Gr.: Anạthema, dvs. «en (noe) som er forbannet (bannlyst)».
Bokst.: «nådegaver; gaver gitt av ufortjent godhet». Gr.: kharismạton.
«kraftige gjerningers». El.: «miraklers».
«inspirerte uttalelser». Bokst.: «ånder». Gr.: pneumạton.
«satt . . . sammen». Bokst.: «blandet . . . sammen». Gr.: synekẹrasen.
El.: «som manglet ære».
El.: «splid». Gr.: skhịsma, «revne; skisma»; lat.: scịsma.
«kraftige gjerninger». El.: «mirakler».
«evner til å lede». Bokst.: «styringer». Gr.: kybernẹseis; lat.: gubernatiọnes.
Bokst.: «Alle [er vel] ikke krefter?»
El.: «de største».