1. Korinter 11:1–34

11  Bli etterlignere av meg, liksom jeg etterligner Kristus.+  Nå roser jeg dere fordi dere i alle ting husker meg og holder fast ved tradisjonene*+ slik som jeg har gitt dem videre til dere.  Men jeg vil dere skal vite at enhver manns hode er KRISTUS;+ og en kvinnes hode er mannen;+ og KRISTI hode er Gud.+  Enhver mann som ber eller profeterer med noe på hodet, fører skam over sitt hode;+  men enhver kvinne som ber eller profeterer+ med utildekket hode,* fører skam over sitt hode,+ for det er akkurat det samme som om hun var en kvinne med raket hode.*+  For hvis en kvinne ikke tildekker seg, så la henne også bli klipt; men hvis det er vanærende for en kvinne å bli klipt eller raket,+ så la henne være tildekket.+  For en mann bør ikke ha sitt hode tildekket, ettersom han er Guds bilde+ og ære;+ men kvinnen er mannens ære.+  For mannen er ikke av* kvinnen, men kvinnen av* mannen;+  og hva mer er: Mannen ble ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.+ 10  Derfor bør kvinnen ha et myndighetstegn* på sitt hode+ for englenes skyld.+ 11  Dessuten: I forbindelse med Herren er verken kvinnen uten* mannen eller mannen uten kvinnen.+ 12  For liksom kvinnen er av mannen,+ så er også mannen ved kvinnen;+ men alt er av Gud.+ 13  Døm for dere selv: Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud utildekket? 14  Lærer ikke selve naturen dere at hvis en mann har langt hår, er det en vanære for ham; 15  men hvis en kvinne har langt hår, er det en ære+ for henne? For hennes hår er gitt henne i stedet for et hodeplagg.*+ 16  Men hvis noen synes å argumentere+ for en annen skikk,+ så har vi ingen annen, og det har heller ikke Guds menigheter. 17  Men når jeg gir disse påbud, roser jeg dere ikke; for det er ikke til det bedre, men til det verre at dere kommer sammen.+ 18  For det første hører jeg nemlig* at det er splittelser* blant dere+ når dere kommer sammen som en menighet; og i noen grad tror jeg det. 19  Det må jo også være sekter*+ blant dere, for at de godkjente også kan bli tilkjennegitt blant dere.+ 20  Derfor, når dere kommer sammen på ett sted, er det ikke mulig å spise* Herrens aftensmåltid.*+ 21  For når dere spiser det, inntar hver enkelt* sitt eget aftensmåltid på forhånd, slik at én er sulten, men en annen er beruset. 22  Har dere da ikke hus til å spise og drikke i?+ Eller forakter dere Guds menighet og gjør dem som ikke har noe,+ beskjemmet? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere? I dette roser jeg dere ikke. 23  For jeg har mottatt fra Herren* det som jeg også har gitt videre til dere, at Herren Jesus den natten+ da han skulle overgis, tok et brød 24  og, etter å ha takket, brøt det+ og sa: «Dette betyr* mitt legeme,+ som er til gagn for dere. Fortsett å gjøre dette til minne+ om meg.» 25  Han gjorde likedan også med begeret,+ etter at han hadde inntatt aftensmåltidet, og sa: «Dette beger betyr den nye pakt+ i kraft av mitt blod.+ Fortsett å gjøre dette, så ofte som dere drikker det, til minne+ om meg.» 26  For så ofte+ som dere spiser dette brød og drikker dette beger, fortsetter dere å forkynne Herrens død,+ inntil han kommer.+ 27  Derfor vil enhver som spiser brødet eller drikker Herrens beger uverdig, bli skyldig+ hva Herrens legeme og blod+ angår. 28  La et menneske først godkjenne seg selv etter en ransakelse,+ og la ham således spise av brødet og drikke av begeret. 29  For den som spiser og drikker, spiser og drikker seg selv til dom+ hvis han ikke skjelner legemet. 30  Det er grunnen til at mange blant dere er svake og sykelige, og nokså mange sover+ i døden. 31  Men hvis vi ville skjelne hva vi selv er, ville vi ikke bli dømt.+ 32  Men når vi blir dømt,+ blir vi tuktet av Jehova,*+ for at vi ikke skal bli fordømt+ sammen med verden.+ 33  Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å spise det,+ så vent på hverandre. 34  Hvis noen er sulten, så la ham spise hjemme,+ for at dere ikke skal komme sammen til dom.+ Men de andre tingene vil jeg bringe i orden når jeg kommer.

Fotnoter

El.: «overleveringene».
El.: «uten slør på hodet».
Dvs. som straff for umoral.
El.: «mannen tilhører ikke».
El.: «kvinnen tilhører».
El.: «et tegn på fullmakt; en bemyndigelse».
«er verken kvinnen uten». El.: «er verken kvinnen til uten».
El.: «gitt henne som noe å dekke seg til med».
El.: «hører jeg nemlig stadig».
El.: «partidannelser; klikker». Gr.: skhịsmata, «kløfter; revner; skismaer».
«sekter». Gr.: hairẹseis; lat.: hẹreses.
El.: «er det ikke [Herrens aftensmåltid] dere spiser».
Bokst.: «et aftensmåltid som har med Herren å gjøre».
El.: «For hver enkelt inntar, når han spiser det».
«Herren», אAB; J13,14: «Jehova».
Bokst.: «er». Gr.: estin. Se fotn. til Mt 26:26.
Se tillegget, 1D.