1. Kongebok 4:1–34

4  Og kong Salomo fortsatte å være konge over hele Israel.+  Og dette er de fyrstene*+ som han hadde: Asạrja,* Sạdoks+ sønn, presten;  Elihọref og Akịja, Sjịsjas sønner, sekretærer;+ Jehọsjafat,+ Ạkiluds sønn, riksskriveren;*  og Benạja,+ Jehojạdas sønn, var satt over hæren,+ og Sạdok og Abjạtar+ var prester;  og Asạrja, Nạtans+ sønn, var satt over fogdene, og Sạbud, Nạtans sønn, var prest, kongens venn;+  og Ạkisjar var satt over husstanden, og Adonịram,+ Ạbdas sønn, over dem som var utskrevet til tvangsarbeid.+  Og Salomo hadde tolv fogder over hele Israel, og de sørget for matvarer til kongen og hans husstand. Det pålå hver enkelt å sørge for matvarer én måned i året.+  Og dette var navnene deres: Hurs sønn, i Ẹfraims fjellområde;+  Dẹkers sønn, i Mạkas og i Sja’ạlbim+ og Bet-Sjẹmesj+ og Ẹlon-Bet-Hạnan; 10  Hẹseds sønn, i Arụbbot (han hadde Sọkoh og hele Hẹfer-landet);+ 11  Abinạdabs sønn: hele Dors fjellrygg+ (det var Tạfat, en datter av Salomo, som ble hans hustru); 12  Ba’ạna, Ạkiluds sønn, i Ta’ạnak+ og Megịddo+ og hele Bet-Sjẹan,+ som ligger ved siden av Sạretan,+ nedenfor Jịsre’el,+ fra Bet-Sjẹan til Ạbel-Mehọla,+ til Jọkmeam-området;+ 13  Gẹbers sønn, i Rạmot-Gịlead+ (han hadde Jạ’irs, Manạsses sønns, teltbyer,*+ som ligger i Gịlead;+ han hadde Ạrgob-området,+ som ligger i Bạsjan:+ seksti store byer med mur og kobberbom); 14  Akinạdab, Ịddos sønn, i Mahanạjim;+ 15  Akimạ’as, i Nạftali+ (også han tok en datter av Salomo, Bạsmat, til hustru);+ 16  Ba’ạna, Hụsjais sønn, i Ạsjer+ og Bẹalot; 17  Jehọsjafat, Parụahs sønn, i Jịssakar;+ 18  Sjịme’i,+ Ẹlas sønn, i Bẹnjamin;+ 19  Gẹber, Ụris sønn, i Gịlead-landet,+ landet til Sịhon,+ amorittenes konge,+ og Og,+ Bạsjans konge;+ og det var én fogd over alle de andre fogdene som var i landet. 20  Juda og Israel var mange, så tallrike som sandkornene som er ved havet;+ de spiste og drakk og gledet seg.*+ 21  Og Salomo var hersker over alle rikene fra Elven*+ til filisternes land og til Egypts grense. De kom med gaver og tjente Salomo alle hans levedager.+ 22  Og Salomos matvarer for hver dag* var alltid tretti kor-mål*+ fint mel og seksti kor-mål vanlig mel, 23  ti stykker fett kveg og tjue stykker kveg som hadde gått på beite, og hundre sauer, foruten noen hjorter+ og gaseller+ og råbukker og gjødde gjøker. 24  For han rådde over alt på denne siden av Elven,+ fra Tịfsah til Gạza,+ ja over alle kongene på denne siden av Elven;+ og han fikk fred+ i alle sine områder rundt omkring.* 25  Og Juda+ og Israel fortsatte å bo trygt,+ enhver under sin vinranke og under sitt fikentre,+ fra Dan til Bẹ’er-Sjẹba,+ alle Salomos dager. 26  Og Salomo fikk etter hvert førti tusen båser med hester+ til vognene+ sine og tolv tusen hestfolk. 27  Og disse fogdene+ sørget for matvarer til kong Salomo og til alle som kom til kong Salomos bord, hver i sin måned. De lot det ikke mangle noe. 28  Og byggen og halmen til hestene og til hestespannene+ fortsatte de å bringe hvor som helst stedet måtte være, enhver i samsvar med sitt oppdrag.+ 29  Og Gud* fortsatte å gi Salomo visdom+ og forstand*+ i svært rikt mål og et hjerte som favnet vidt,+ som sanden som er på havets strand.+ 30  Og Salomos visdom var mer omfattende+ enn alle orientalernes*+ visdom og all Egypts visdom.+ 31  Og han var visere enn noe annet menneske,* visere enn esrahitten Ẹtan+ og Hẹman+ og Kạlkol+ og Dạrda, Mạhols sønner; og hans ry* nådde ut blant alle nasjonene rundt omkring.+ 32  Og han kunne framsi tre tusen ordspråk,+ og hans sanger+ ble ett tusen og fem.* 33  Og han pleide å tale om trærne, fra sederen som er på Libanon,+ til isopen+ som skyter fram på muren; og han pleide å tale om dyrene+ og om de flygende skapningene+ og om de andre dyrene som beveger seg,+ og om fiskene.+ 34  Og de kom stadig fra alle folkene for å høre Salomos visdom,+ ja fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom.+

Fotnoter

«de fyrstene». Hebr.: hassarịm; lat.: prịncipes.
Hebr.: ‛Azarjạhu.
Bokst.: «den som får [noen] til å huske».
«Ja’irs . . . teltbyer». El.: «Havvot-Ja’ir».
I M slutter kap. 4 her.
Dvs. Eufrat.
Bokst.: «Og Salomos brød for én dag».
En kor tilsvarer 220 l. Se Ese 45:14.
«og han fikk fred ved alle sine tjenere rundt omkring», mange hebr. hss. og tekstutgaver.
«Gud», MSyVg; TLXXSyHexaplaris: «Jehova».
El.: «skjelneevne».
Bokst.: «alle Østens sønners».
El.: «[enn enhver av] menneskeheten». Bokst.: «mennesket av jord; jordmennesket». Hebr.: ha’adhạm.
Bokst.: «navn».
«ett tusen og fem», MSyVg; LXXVg12hss: «fem tusen».