1. Johannes 5:1–21

5  Enhver som tror at Jesus er KRISTUS, er født av Gud,+ og enhver som elsker ham som forårsaket fødselen, elsker den som er født av ham.+  Av dette skjønner vi at vi elsker+ Guds barn,+ når vi elsker Gud og følger hans bud.+  For dette er hva kjærligheten+ til Gud betyr, at vi holder hans bud;+ og hans bud er ikke byrdefulle,+  for alt som er født+ av Gud, seirer over verden.+ Og dette er den seier+ som har seiret+ over verden: vår tro.+  Hvem er den som seirer+ over verden,+ om ikke den som tror+ at Jesus er Guds Sønn?+  Dette er han som kom ved vann og blod, Jesus Kristus; ikke bare med vannet,+ men med vannet og med blodet.+ Og ånden+ er den som vitner,* fordi ånden er sannheten.  For det er tre som vitner,*  ånden+ og vannet+ og blodet,+ og de tre stemmer overens.*+  Hvis vi tar imot det vitnesbyrd mennesker avlegger,+ så er det vitnesbyrd Gud avlegger, større, for dette er det vitnesbyrd Gud avlegger, det at han har vitnet+ om sin Sønn. 10  Den som tror på Guds Sønn, har fått vitnesbyrdet+ avlagt i sitt eget tilfelle.* Den som ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner,+ fordi han ikke har trodd på det vitnesbyrd som er avlagt,+ det som Gud som vitne+ har avlagt om sin Sønn. 11  Og dette er det vitnesbyrd som er avlagt, at Gud har gitt oss evig liv,+ og dette liv er i hans Sønn.+ 12  Den som har Sønnen, har dette liv; den som ikke har Guds Sønn, har ikke dette liv.+ 13  Jeg skriver disse ting til dere for at dere skal vite at dere har evig liv,+ dere som tror på Guds Sønns navn.+ 14  Og dette er den tillit* vi har til ham,+ at uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han oss.+ 15  Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om,+ vet vi at vi skal få de ting vi har bedt om, ettersom vi har bedt ham om dem.+ 16  Hvis noen skulle se sin bror begå en synd som ikke fører til døden,*+ skal* han be, og han* skal gi ham liv,+ ja dem som ikke synder slik at det fører til døden.+ Det finnes en synd som fører til døden. Det er ikke om den synden jeg sier at han skal komme med en anmodning.+ 17  All urettferdighet er synd;+ og likevel finnes det en synd som ikke fører til døden. 18  Vi vet at enhver som er født av Gud,+ ikke praktiserer synd, men Han+ som er født av Gud, våker over ham,* og den onde får ikke tak på ham.*+ 19  Vi vet at vi er av Gud,+ men hele verden ligger i den ondes makt.+ 20  Men vi vet at Guds Sønn er kommet,+ og han har gitt oss forstand,*+ så vi kan vinne kunnskapen om den sanne.+ Og vi er i forening+ med den sanne, ved hans Sønn, Jesus Kristus. Dette er den sanne+ Gud og evig liv.+ 21  Små barn, vokt dere for avguder.+

Fotnoter

«vitner». Gr.: martyroun; lat.: testificạtur.
I אABVgSyh,p mangler de ordene som i noen senere gr. hss. og i Vgc er tilføyd etter ordet «vitner», nemlig: «i himmelen: Faderen, Ordet og den hellige ånd; og disse tre er ett. (8) Og det er tre som vitner på jorden».
Bokst.: «de tre er inn i det ene». Jf. fotn. til Joh 10:30. Ytterligere opplysninger om dette verset finnes i tillegget, 6B.
El.: «i seg selv».
El.: «den frimodighet i tale [vi har overfor ham]».
El.: «en synd som ikke er til døden».
El.: «vil».
Dvs. Gud, ifølge sammenhengen.
«Han som er født av Gud [dvs. Jesus Kristus, Guds Sønn, som i v. 1], våker over ham». א: «den som er født av Gud, bevarer seg selv»; Vg: «fødselen (det å være født el. avlet) av Gud bevarer ham».
El.: «fester ikke sitt grep om ham».
El.: «tenkeevne; mental oppfatningsevne».