1. Krønikebok 8:1–40

8  Og Bẹnjamin+ ble far til Bẹla,+ hans førstefødte, Ạsjbel,+ den andre, og Ạkrah,+ den tredje,  Nọka,+ den fjerde, og Rạfa, den femte.  Og Bẹla fikk sønner: Ạddar og Gẹra+ og Ạbihud,  og Abisjụa og Na’ạman og Akọah,  og Gẹra og Sjẹfufan+ og Hụram.+  Og dette var Ẹhuds sønner. Dette var overhodene for de forfedres hus som hørte til innbyggerne i Gẹba,+ og de gikk i gang med å føre dem i landflyktighet til Mạnahat.  Og Na’ạman og Akịja; og Gẹra — det var han som førte dem i landflyktighet, og han ble far til Ụssa og Ạkihud.  Og Sjaharạjim ble far til barn i Mọabs område+ etter at han hadde sendt dem bort. Hụsjim og Ba’ạra var hans hustruer.  Og ved sin hustru Họdesj ble han far til Jọbab og Sịbja og Mẹsja og Mạlkam, 10  og Jẹ’us og Sạkja og Mịrma. Dette var hans sønner, overhoder for forfedres hus. 11  Og ved Hụsjim ble han far til Ạbitub og Ẹlpa’al. 12  Og Ẹlpa’als sønner var Ẹber og Mịsjam og Sjẹmed, som bygde Ọno+ og Lod+ med tilhørende småbyer, 13  og Berịa og Sjẹma. De var overhoder for de forfedres hus som hørte til innbyggerne i Ạjalon.+ Det var disse som jaget bort innbyggerne i Gat. 14  Og så var det Ạhjo,* Sjạsjak og Jẹremot, 15  og Sebạdja og Ạrad og Ẹder, 16  og Mịkael og Jịsjpa og Jọha, Berịas+ sønner, 17  og Sebạdja og Mesjụllam og Hịski og Hẹber, 18  og Jịsjmerai og Jislịa og Jọbab, Ẹlpa’als sønner, 19  og Jạkim og Sịkri og Sạbdi, 20  og Eliẹnai og Sịlletai og Ẹliel, 21  og Adạja og Berạja og Sjịmrat, Sjịme’is+ sønner, 22  og Jịsjpan og Ẹber og Ẹliel, 23  og Ạbdon og Sịkri og Hạnan, 24  og Hanạnja og Ẹlam og Antotịja, 25  og Jifdẹja og Pẹnuel, Sjạsjaks sønner, 26  og Sjạmsjerai og Sjehạrja og Atạlja, 27  og Ja’arẹsja og Elịa og Sịkri, Jẹrohams sønner. 28  De var overhoder for forfedres hus, etter deres etterkommere, overhoder. Det var disse som bodde i Jerusalem.+ 29  Og i Gịbeon+ bodde Gịbeons far, Jẹ’iel,* og hans hustrus navn var Ma’ạka.+ 30  Og hans sønn, den førstefødte, var Ạbdon, og Zur og Kisj og Bạ’al og Nạdab,+ 31  og Gẹdor og Ạhjo og Sẹker.+ 32  Og Mịklot ble far til Sjimẹah.+ Og det var disse som bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med brødre av seg. 33  Og Ner+ ble far til Kisj;+ og Kisj ble far til Saul;+ og Saul ble far til Jọnatan*+ og Malkisjụa+ og Abinạdab+ og Ẹsjba’al.+ 34  Og Jọnatans sønn var Mẹrib-Bạ’al.+ Og Mẹrib-Bạ’al ble far til Mịka.+ 35  Og Mịkas sønner var Pịton og Mẹlek og Tarẹa+ og Ạkas. 36  Og Ạkas ble far til Jehoạdda; og Jehoạdda ble far til Ạlemet og Ạsmavet og Sịmri. Og Sịmri ble far til Mọsa; 37  og Mọsa ble far til Bịna, hans sønn Rạfah,+ hans sønn Eleạsa, hans sønn Ạsel. 38  Og Ạsel hadde seks sønner, og dette var navnene deres: Ạsrikam, Bọkeru og Ịsmael og Sjeạrja og Obạdja og Hạnan. Alle disse var Ạsels sønner. 39  Og hans bror Ẹsjeks sønner var Ụlam, hans førstefødte, Jẹ’usj, den andre, og Elifẹlet, den tredje. 40  Og Ụlams sønner ble tapre+ veldige menn som spente buen+ og hadde mange sønner+ og sønnesønner, hundre og femti. Alle disse var av Bẹnjamins sønner.

Fotnoter

Bokst.: «Og Ahjo», M; LXXA,Lagarde: «Og deres brødre var».
«Gibeons far, Je’iel», LXXLagarde og 9:35.
«Jonatan». Hebr.: Jehonathạn.