1. Krønikebok 7:1–40

7  Og Jịssakars sønner var Tọla+ og Pụa,+ Jạsjub og Sjịmron,+ fire.  Og Tọlas sønner var Ụssi og Refạja og Jẹriel og Jạhmai og Jịbsam og Sjẹmuel, overhoder for sine forfedres hus.* Fra Tọla kom tapre veldige menn, etter deres etterkommere. Deres antall i Davids dager+ var tjueto tusen seks hundre.  Og Ụssis sønner var Jisrạhja; og Jisrạhjas sønner var Mịkael og Obạdja og Jọel, Jissjịa,     ,* fem,* alle sammen overhoder.  Og sammen med dem, etter deres etterkommere, etter deres forfedres hus, var det tropper til krigshæren, trettiseks tusen mann, for de hadde mange* hustruer og sønner.+  Og deres brødre av alle Jịssakars slekter var tapre veldige menn,+ åttisju tusen ifølge slektsregistret for dem alle.+  Bẹnjamins+ sønner var Bẹla+ og Bẹker+ og Jedịael,+ tre.  Og Bẹlas+ sønner var Ẹsbon og Ụssi og Ụssiel og Jẹrimot og Ịri, fem, overhoder for sine forfedres hus, tapre veldige menn; og i deres slektsregister+ var det innført tjueto tusen og trettifire.  Og Bẹkers sønner var Semịra og Jọasj og Eliẹser og Eljoẹnai og Ọmri og Jẹremot og Ạbija og Ạnatot og Ạlemet; alle disse var Bẹkers sønner.  Og i deres slektsregister,+ etter deres etterkommere med hensyn til overhodene for deres forfedres hus, tapre veldige menn, var det innført tjue tusen to hundre. 10  Og Jedịaels+ sønner var Bịlhan; og Bịlhans sønner var Jẹ’usj og Bẹnjamin og Ẹhud og Kena’ạna og Sẹtan og Tạrsis og Akisjạhar. 11  Alle disse var Jedịaels sønner, etter overhodene for deres forfedre,* tapre veldige menn,+ sytten tusen to hundre som drog ut i hæren til krig. 12  Og Sjụppim+ og Hụppim+ var sønner av Ir;+ Hụsjim var sønner av Ạker. 13  Nạftalis+ sønner var Jạhsiel+ og Gụni+ og Jẹser og Sjạllum,*+ Bịlhas+ sønner. 14  Manạsses+ sønner var Ạsriel, som hans syriske medhustru fødte. (Hun fødte Mạkir,+ Gịleads far. 15  Og Mạkir tok en hustru til Hụppim og til Sjụppim, og hans søsters navn var Ma’ạka.) Og den andres navn var Sẹlofhad,+ men Sẹlofhad fikk døtre.+ 16  Med tiden fødte Ma’ạka, Mạkirs hustru, en sønn og gav ham navnet Pẹresj; og hans brors navn var Sjẹresj; og hans sønner var Ụlam og Rẹkem. 17  Og Ụlams sønner var Bẹdan. Dette var sønnene til Gịlead, sønn av Mạkir, sønn av Manạsse. 18  Og hans søster var Hammolẹket. Hun fødte Ịsjhod og Abiẹser+ og Mạhla. 19  Og Sjemịdas sønner ble Ạkjan og Sịkem og Lịkhi og Ạniam. 20  Og Ẹfraims+ sønner var Sjutẹlah+ og hans sønn Bẹred og hans sønn Tạhat og hans sønn Elạda og hans sønn Tạhat, 21  og hans sønn Sạbad og hans sønn Sjutẹlah og Ẹser og Ẹlad. Og mennene i Gat,+ som var født i landet, drepte dem fordi de kom ned for å ta buskapen deres. 22  Og Ẹfraim, deres far, sørget i mange dager,+ og hans brødre kom gjentatte ganger for å trøste ham. 23  Siden hadde han omgang med sin hustru, og hun ble gravid+ og fødte en sønn. Men han* gav ham navnet Berịa, fordi det var med ulykke+ hun var i hans hus. 24  Og hans datter var Sje’ẹra, og hun bygde med tiden Bet-Họron,+ det nedre+ og det øvre,+ og Ụssen-Sje’ẹra. 25  Og så var det hans sønn Rẹfah, og Rẹsjef og hans sønn Tẹlah og hans sønn Tạhan, 26  hans sønn Lạdan, hans sønn Ạmmihud, hans sønn Elisjạma, 27  hans sønn Nun,*+ hans sønn Jehọsjua.*+ 28  Og deres eiendom og deres bosteder var Betel+ med tilhørende småbyer og mot øst Na’ạran+ og mot vest Gẹser+ med tilhørende småbyer og Sịkem+ med tilhørende småbyer, helt til Gạza* med tilhørende småbyer; 29  og ved siden av Manạsses sønner: Bet-Sjẹan+ med tilhørende småbyer, Ta’ạnak+ med tilhørende småbyer, Megịddo+ med tilhørende småbyer, Dor+ med tilhørende småbyer. I disse bodde Israels sønn Josefs+ sønner. 30  Ạsjers+ sønner var Jịmnah+ og Jịsjva og Jịsjvi+ og Berịa;+ og Sẹra var deres søster. 31  Og Berịas sønner var Hẹber og Mạlkiel, som var far til Bịrsajit. 32  Og Hẹber ble far til Jạflet og Sjọmer og Họtam, og til Sjụa, deres søster. 33  Og Jạflets sønner var Pạsak og Bịmhal og Ạsjvat. Dette var Jạflets sønner. 34  Og Sjẹmers* sønner var Ạki og Rọhga, Jehụbba og Ạram. 35  Og hans bror Hẹlems sønner var Sọfah og Jịmna og Sjẹlesj og Ạmal. 36  Sọfahs sønner var Sụah og Hạrnefer og Sjụal og Bẹri og Jịmra, 37  Bẹser og Hod og Sjạmma og Sjịlsja og Jịtran og Be’ẹra. 38  Og Jẹters sønner var Jefụnne og Pịspa og Ạra. 39  Og Ụllas sønner var Ạrah og Hạnniel og Rịsja. 40  Alle disse var Ạsjers sønner, overhoder+ for forfedrenes hus, utvalgte, tapre+ veldige menn, overhoder for høvdingene; og i slektsregistret var de innført+ i hæren til krig. Deres antall var tjueseks tusen mann.+

Fotnoter

El.: «sine fedrehus».
Navnet mangler i M.
«fem», MLXXVg; Sy: «fire».
El.: «de skaffet seg mange».
El.: «deres fedrehus».
«Sjallum», MLXX; LXXLagarde, 7 hebr. hss., 1Mo 46:24 og 4Mo 26:49: «Sjillem».
El.: «man». TSy og 4 hebr. hss.: «hun».
«Nun», Vg; M: «Non».
El.: «Josva».
«Gaza», T og mange hebr. hss. Betegner ikke Gaza i Filistea, som ble tildelt Juda.
«Sjemers», MLXXB; LXXAVg: «Sjomers».