Gʉa tsèe contenu

Mémaa métchou’té Pakuié Ntang Jéova

Aa ngou’ ntsèm, Pakuié Ntang Jéova tchou’té na mémaa ménouô, ngʉo ta’ maa tchou’té yié a lyè’ séta. Aa na mémaa métchou’té még, mé na métwo chouŋé, mbing gniè mévidéo. É zi’i métsuié mboŋo miée kuièe tsèe Biible. Mé yiŋé gniè tso choum siée la tchʉaté, ngʉo mé intêview, ndôg nkuiété wégé lé yiŋé na méntʉôgô Biible. Pég né nkuingté wou lé la’ ntoo wo. Mé té ma’a kaŋa tchʉôôsé wô.

 

Fa’a jʉ yié aa na wou chʉo