Gʉa tsèe contenu

Nti kô aa mbong lé zi’i Biible?

Nti kô aa mbong lé zi’i Biible?

Giè pa’a ngouo Biible kuiété wou lé gwiée mbʉèe na mémaa ménzèté mié ée tsèe njʉo.