Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 83

Pégé kou ménda, nkuiè nkou métso

Select an Audio Recording
Pégé kou ménda, nkuiè nkou métso
LÔG NNYÈ

(Mégang ntoum 20:20)

 1. 1. Pég kou mémbʉa, ngʉa méntchwonda,

  ngouaa choung nkʉ Jéova.

  Pég foo jʉ’ ntsém, ngʉa mémbʉa la’

  fa’ njʉnjʉo Jéova.

  Pég kou ménda, nkuiè nkou métso,

  ntsui nkʉ mboŋo Léfouô.

  Pég choung nkʉ ŋwè ndoum tsétsa’ ntsém,

  koua’ pa’ Yéeso la gôôn.

 2. 2. Pég foo tʉosong ngʉa na yétso,

  sa’ ngié létsuiè pôôntée

  mbing né ntoo mbwo pʉa pié pô chèen

  lé koua’ ntong lézing Ssé.

  Ngouô po gʉo lékô, ntong lézing

  gning wuié pô té yé zsé?

  Aa yèe ta, pég gʉa méntchwonda

  sa’ lézing siée ndʉalʉa.

 3. 3. Pégé gʉa ngia gning ntsém mbʉa yé

  chouŋée nkʉ Léfouô Ssé.

  A lôôn nzuing nkʉ ŋwè ka ndʉ’ wô,

  mba pégé kuiété yé

  lé fa’a Ta wégé Jéova,

  mbing nzsé gning wuié aa yé.

  Pégé gʉa méntchwonda fʉ’ ntsém,

  ngouaa fa’ pouô njʉnjʉo Ssé.