Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 69

Lôgô léchouŋo no Léfouô Ssé ngʉa né mvfo!

Select an Audio Recording
Lôgô léchouŋo no Léfouô Ssé ngʉa né mvfo!
LÔG NNYÈ

(2 Timoté 4:5)

 1. 1. Gʉa né mvfo lé sa’ nkʉ

  Léfouô Ssé pwo pʉa piée tsèe méla’ ntsém.

  Gwiée nkouŋé nzém fè wou né ta’ ntʉm,

  ngnièe yé manzsé wé nénʉ.

  Fa’a yég nzém Jéova gwiée tʉnzuing.

  Pég gwiée lékag lé tsui nkʉ wé.

  Kuiè jou ngʉa ngouaa nging chouŋo no Ssé,

  nzsé ngio sôg lézing Jéova.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Gée mvfo, nganté nnè chouŋo no

  Léfouô Jéova jʉ’ ntsém.

  Gée mvfo, gwiée zuiŋé ntʉm yia tʉté ndôg

  ngou’té yé fʉ’ ntsém.

 2. 2. Mouô ménouô laa pétso ménjʉnjʉo,

  pégé témté ngʉa né mvfo.

  Mélʉo né ngouachoum, ta mboo wôôwôô,

  pégé zi’i pʉa no nénʉ.

  Pʉa mésong koua’ né ntsôôn lé jou’ ngié

  Léfouô Ssé gé gʉo tangté njʉo.

  Jéova zo naa wégé métʉ

  lé lôg ntsui nkʉ wé té tso tchʉô’.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Gée mvfo, nganté nnè chouŋo no

  Léfouô Jéova jʉ’ ntsém.

  Gée mvfo, gwiée zuiŋé ntʉm yia tʉté ndôg

  ngou’té yé fʉ’ ntsém.