Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 68

Phié mbhié no Léfouô

Select an Audio Recording
Phié mbhié no Léfouô
LÔG NNYÈ

(Matio 13:4-8)

 1. 1. Yéeso né ntsui ngio to ngouôgô fa’.

  Zui’ té no yia gôôn né ta’ ntʉm.

  A né nda’té choum sio gwiée lé gʉo;

  a yé pia pôô zoo gé pou fa’.

  Gangté nnè nkoua’ nto pégé sa’ nkʉ Ssé,

  méntʉm miée ndéng ndéng gé zui’té.

  Tra ngʉo wou légʉo mbing ngʉo suingté nti wôb;

  oo gʉo gwiée lékag wuia foo pwo Ssé.

 2. 2. Lépié Chouŋé Ssé tsèe ntʉm nénʉ

  zèté lé tʉôgô two na fa’.

  Pégé zo koua’ ngwiée lé toonté pʉa,

  ta pô kouŋo no yiaa nénʉ.

  Méngô’ tsèe yôôn njʉo, mbing ngʉo mélôô’ pʉa,

  ée choum sié né ngʉo mbwo môb pʉèe.

  Ta’, pégé kui’i ngʉa lé mvfo lé kuiété wôb;

  Jéova kui’i mbʉlé na fa’ yég.

(Yiŋé ndié Mt. 13:19-23; 22:37.)