Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 53

Akuingté lé kuiè chouŋo no Ssé

Select an Audio Recording
Akuingté lé kuiè chouŋo no Ssé
LÔG NNYÈ

(Yérémi 1:17)

 1. 1. Fʉ’é njʉo lʉaa,

  méng né ntangté

  lé kuiè, ngʉa chouŋo no Ssé.

  Tʉoo zhiété lé sing,

  mbʉng léen nké nzhié lé lou.

  Méng tchʉ’ nkouang po ngié méng gé zso nda,

  ping na’a lhié.

  (LÔG MBINGTÉ)

  A lôôn ngouô yié twôôn thié na yèe fa’,

  mbôôn ngé louô tʉ pwo Ndéem,

  mboumôôn léen nké ngangté lé kuièe nka’

  fa’ pʉa mésong.

  Métchʉô’ Ssé né ntségé mékwo môôn,

  ta mboo Yéeso, ta fa’.

  Méfè pôôn yiŋé né ntoonté wôôn;

  ngouô méng lé kʉa.

 2.  2. Ndôôn sa’ tʉ

  lé tsui nkʉ Ndéem,

  mbaa gʉo méng kui’i ngwiée lékag.

  Jéova né ngia

  zéŋé nnè yiaa na méng,

  mboo yôôn nkouŋé, ta mboo méfa’ môôn.

  Méng koua’ nzsé.

  (LÔG MBINGTÉ)

  A lôôn ngouô yié twôôn thié na yèe fa’,

  mbôôn ngé louô tʉ pwo Ndéem,

  mboumôôn léen nké ngangté lé kuièe nka’

  fa’ pʉa mésong.

  Métchʉô’ Ssé né ntségé mékwo môôn,

  ta mboo Yéeso, ta fa’.

  Méfè pôôn yiŋé né ntoonté wôôn;

  ngouô méng lé kʉa.