Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 5

Méfa’ Ssé ée mé môôn môôn

Select an Audio Recording
Méfa’ Ssé ée mé môôn môôn
LÔG NNYÈ

(Zôbô ntsé 139)

 1. 1. Wou Ssé, o né nzsé choum ntsém na méng.

  Fʉ’ yié ngée ndhiée, ta mboo fʉ’ yié ngé ziéen.

  O pouou né nzsé choum ntsém siée tsèe létʉm méng,

  méchouŋé môôn, mboo méjʉ’ mié

  méng yiŋé wo.

  O pouou né nzsé kôôkôô yiaa na méng,

  mboo koua’ mé kui mié ée tsèe mboum nnè méng.

  O zsé méjʉ’ nnè mouô wuia gnié ngouoo lépoum.

  Méng né nnaa gou’té pwo wou nti

  choum sio la gʉo.

  Zsé no yio gwiée pou ngou’ taa té lépaa gwiée.

  Gning mésong kôôg mvfo choum ntsém sio la gʉo.

  Ndôôn nthié tsèe nzéem, mboo gé kuiété wôôn méng nkuiè.

  Zuigé ndʉalʉa jou gé koua’ toonté wôôn.

  Tchʉapʉa, ngouo méng kʉo wou ngʉa ndiéen nzô?

  Oo Jéova, ngouô méng kʉo wou mpfo nzô?

  Ntsé té lépaa, mboo mouoon nzém, mboo ntoŋo tʉoo,

  ta mboo koua’ lésié té kou’ou lé

  lʉoon wôôn pwo wouô.