Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 4

«Jéova aa wôôn Mpfélé»

Select an Audio Recording
«Jéova aa wôôn Mpfélé»
LÔG NNYÈ

(Zôbô ntsé 23)

 1. 1. Jéova Ssé aa wôôn Mpfélé.

  Méng gé koua’ tchʉmé nzém yé.

  A zsé choum sié létʉm sôôn né ntsôôn,

  mboo mmo yia koua’ né nzètôôn.

  A tségé wôôn jʉ’ yié choum wo,

  ajʉ’ yié méng té pôg wô.

  A tséen wôôn fʉ’ ntsém lé nkouŋé yiée kouèe,

  na jʉ’ mbʉlé po zuièté.

  A tséen wôôn fʉ’ ntsém lé nkouŋé yiée kouèe,

  na jʉ’ mbʉlé po zuièté.

 2. 2. Pamanzsé pou ntsém gwiée suiété,

  ngouô pamanzsé piée ndéng ndéng.

  Kuiété wôôn lé ké nkouèe po na wou,

  pʉa tchʉaté moo ngou’té wou.

  Méng lôôn ngouô tsèe fou’ tsaa mouoon nzéem,

  o néŋé suiété ntʉm méng.

  Méng té pôgô tsô mmo yia naa lôô’ wô,

  méla’mio wôôn Chou, wôôn Ssé.

  Méngté pôgô mmo yia naa lôô’ wô,

  méla’mio wôôn Chou, wôôn Ssé.

 3.  3. Jéova, wou zoo wôôn Mpfélé;

  méng gé yiŋé na jou nzém.

  O na métʉ, mbing ngʉo méng zuièté.

  Ô naa wôôn mmo yia zèté.

  Pa’ aa koua’ nénʉ ngié oo wo,

  nkouaŋa wôôn pou nthié na wou.

  Gʉo ngié nkouŋé jou yiée kouèe toonté

  wôôn tsèe wôôn lénéŋé lièe’ ntsém.

  Lôg nkouŋé jou yiée kouèe ntoonté wôôn

  tsèe wôôn lénéŋé lièe’ ntsém.

(Yiŋé ndié Zôbô nt. 28:9; 80:1.)