Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 124

Lékouèe nnè fʉ’ ntsém

Select an Audio Recording
Lékouèe nnè fʉ’ ntsém
LÔG NNYÈ

(Zôbô ntsé 18:25)

 1. 1. Lékouèe nnè na Jéova Ssé,

  aa mmo yié pégé né ngʉo.

  Pégée ta’ nouô la’ yia wôô yé,

  mbing nkouŋo le zsé mbʉʉ mé.

  Ntʉôgô wée mboŋo mbwo pégé;

  pégé léen nké ngiŋé moo.

  A pouou nkouè nnè na ngang fa’ yé;

  pégé zab ntʉm pô na yé.

 2. 2. Lékouèe nnè na méfè pégé,

  aa mmo yia koua’ né nzaté.

  Pa’ Jéova né ngʉo yé la,

  pégé pou nkouangté no yôb.

  Pégé ying ngwiée chouŋé mboŋo,

  nnaa wôb mékou’ mia zèté.

  Maa ngoung fʉ’ ntsém, pégé lié wôb,

  mbing mbôôn lé la’a lièe’ ngnié wôb.

 3. 3. Lékouèe nnè na patsiéen tchou’té,

  aa tsuié mboŋo yia zèté.

  Pégé jou’ ntchwo wôb koua’ mboŋo,

  noué pô gnièe manzsé ndéng ndéng;

  Jéova léen nké nnéng mbʉlé,

  ndôg ngʉo pégé pou ntʉté.

  Pégé zuiŋé no mbing nthié moo,

  ndéen nké ngouo pʉa Jéova.