Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 123

Pégé zuiŋé lésa’ wé Ssé

Select an Audio Recording
Pégé zuiŋé lésa’ wé Ssé
LÔG NNYÈ

(1 Korénto 14:33)

 1. 1. Ngang fa’ Jéova ée ndoum njʉo ntsém,

  nda’té no nénʉ nti Léfouô siée gnièe légou’ wé.

  Pô gwiée lé pou sa’ tʉ nkoua’ ngiŋé na nkang,

  mbing nnéŋé tsèe ntémté, pa’ Ssé zèté la.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Pég gwiée lé kouaa na Ssé wuia la pou’ njʉo,

  ngiŋé na mémbʉʉ mé.

  A naa wég nkabté, ndʉté wég mboŋo;

  pég gwiée lé kouè nnè na yé.

 2. 2. Ssé toum nkouôôn yiée ghiété, mbaa zuigé ndʉalʉa,

  ndôg ntsiéen wégé fʉ’ ntsém; pégé lʉô’ méfʉa.

  Pégé ying pa’ Kréeté, nnaa lékag mbwo Ssé.

  Pégé pou njou’ ntchwo wé, mbing sa’ légôôn sé.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Pég gwiée lé kouaa na Ssé wuia la pou’ njʉo,

  ngiŋé na mémbʉʉ mé.

  A naa wég nkabté, ndʉté wég mboŋo;

  pég gwiée lé kouè nnè na yé.

(Yiŋé ndié Lk. 12:42; Hé. 13:7, 17.)