Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 119

A zèté wégé zuiŋé ntʉm

Select an Audio Recording
A zèté wégé zuiŋé ntʉm
LÔG NNYÈ

(Héber 10:38, 39)

 1. 1. A Ndéem laa zhié ngôôn no mbwo pʉa mésong

  ndôg patsui nkʉ pé pé fʉ’ʉ mvfo.

  Aa liè’ôôn nging né ngôôn ngié: Pi pʉa mésong,

  pi zuing méfʉa mi, mbing nto.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Péeg pé’é ntʉté tsèe zuiŋé ntʉm?

  Zuiŋé ntʉm zôô gé gʉo pég tsuiè.

  Méfa’ méeg pé’é ngnièe zuiŋé ntʉm?

  Pég gé tchʉaté na zuiŋé ntʉm ta tsuiè.

 2. 2. Pég lôgô lékag ndôg njou’ ntchwo Yéeso,

  ngouaa sa’ nkʉ mboŋo Léfouô Ssé.

  Ée nkʉ mboŋo wuiée lié njʉo yiée né ntoo,

  ngouô ménka’a mié ngouée lé féen.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Péeg pé’é ntʉté tsèe zuiŋé ntʉm?

  Zuiŋé ntʉm zôô gé gʉo pég tsuiè.

  Méfa’ méeg pé’é ngnièe zuiŋé ntʉm?

  Pég gé tchʉaté na zuiŋé ntʉm ta tsuiè.

 3. 3. Pég pouou nzab ntʉm na Ssé, nkoua’ nthié ntʉté;

  Ngouô pég lé la’ mbôg mbing nzém wô.

  Zuiŋé ntʉm yég gʉo pég chʉôg méngégé;

  nti noué Ssé té tchʉô no wô.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Péeg pé’é ntʉté tsèe zuiŋé ntʉm?

  Zuiŋé ntʉm zôô gé gʉo pég tsuiè.

  Méfa’ méeg pé’é ngnièe zuiŋé ntʉm?

  Pég gé tchʉaté na zuiŋé ntʉm ta tsuiè.