Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 116

Ano mboŋo koua’ nkibé létʉm pʉa

Select an Audio Recording
Ano mboŋo koua’ nkibé létʉm pʉa
LÔG NNYÈ

(Éféso 4:32)

 1. 1. Jéova, pég lôg ntʉm wég ngou’té wou,

  nti nouaa tsèe jou Chouŋo,

  pég gia métʉ mou pô maa zséno wou.

  Ta’, o ying ngouo ngang no mboŋo.

 2. 2. Miŋo tong pʉa pié njʉo né ngouagté wôb,

  ngié pô pou ngoua’a mʉagté,

  mbing njʉôgô kôô’ yé yia pou mbʉlé tè’,

  nkaa pi’ yé yia fégé mbwo pôb.

 3. 3. Ssé wég Jéova pô Miŋé Yéeso,

  naa fʉ’ mboŋo mbwo pég.

  Légʉo no mboŋo gé koua’ kuiété wég

  lé zi’i pʉa lé gʉo mmo yia pong.