Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 109

Pégé gniè nkouŋé yié é foo tsèe létʉm

Select an Audio Recording
Pégé gniè nkouŋé yié é foo tsèe létʉm
LÔG NNYÈ

(1 Piè 1:22)

 1. 1. Nkouŋé yégé lôôn ngouô té lôô’,

  mba létʉm Jéova gé kag.

  Ma Ndéem wuiaa wé lʉo, ée nkouŋé.

  É gʉo pégé témté.

  Nkouŋé néŋé lékag tsèe tʉm;

  ngʉo ngié chou yégé kui’i ntʉté.

  Mé giè nkouŋé gning na méfa’

  mia gʉo nzém pétsô pʉa.

  O lôôn ngwiée ma lé kuiété,

  mboo lôgô fʉ’ʉ Yéeso, wuiaa Ming Ssé.

  Pégé la’té koua’ nkouŋé

  pa’ Jéova Ta wégé.

  A la gnièe mmo yié nkouŋée yèe,

  ntoumo Miŋé lé kwé nti wég.

  Pég gé tra fʉ’ʉ yé té tsuié lièe’.

  Pég gé louô zuigé pwo Ssé.

  Nkouŋé zoo gniè ngioo gning Ssé.