Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 107

Ssé zi’i wégé nkouŋé

Select an Audio Recording
Ssé zi’i wégé nkouŋé
LÔG NNYÈ

(1 Jang 4:19)

 1. 1. Jéova koua’ nzi’i pʉa pé lé gniè nkouŋé.

  A tséen wôb, ngnièe wôb nzsé.

  A gʉa na kôôkôô yia gʉo, pég gia pa’ ngouô pég gniè

  nkouŋé yiée foo mbwo Ssé.

  A la naa Miŋé wuia pou nkouŋo yé tè’,

  ndôg nkabté méfʉa pʉa piée zab ntʉm na yé.

  Aa maamaa nkouŋé, yié foo pô mbwo Mbou’ngoung!

  Nkouŋé yé yôôn. Ndéem wô pô nkouŋé.

 2. 2. Pég lôôn ngʉo pa’ yé, mbou nkoung méfè pég ntsém

  tsaa tchou’té mékréeté,

  mba ntémté gé wô tsèe tsiŋé nda pʉa Ssé.

  Pég té gwiée lé tié-té pʉa wô.

  A la naa pégé lé koua’ ngniè ngié pégé koung Ssé,

  té wo yié pégé koung méfè pégé wô.

  Pégé lôg nkouŋé, ndégé mélôô’ méfè.

  Nkouŋé koua’ ngiôôn nda Jéova Ssé!

 3. 3. Fʉ’ nkouŋé yé lʉo yié Ssé la na kuiété,

  pég tchʉ’ʉ ta’ tsiŋé nda.

  Ta wég tʉo lépwo né ntoŋo wég ngôôn ngié:

  «Pi to nzui’ koua’ nkouŋé nénʉ.»

  Too jou, ngwiée lékag wuia foo na nkouŋé ŋwè.

  Zuigé Jéova pô Chouŋé yé kuiété

  wég lé gniè nkouŋé, ngwiée méfè laa méchou

  piée koua’ nénʉ, noué Ssé wôô nkouŋé.