Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 102

«Pégé toonté pʉa pié é né mbʉèe»

Select an Audio Recording
«Pégé toonté pʉa pié é né mbʉèe»
LÔG NNYÈ

(Mégang ntoum 20:35)

 1. 1. Gning mésong ntsém gwiée mélôô’

  mia la lôg ndou ssé.

  Ta’ Jéova tsôôn wégé,

  nkoua’ nkouŋo wégé.

  A gwiée tsôôn méziŋé,

  ngwiée nkouŋé yié gouou’ tè’.

  A zèté yèe nti nkouŋé

  nzém gning wuiaa ngang ngô’.

 2. 2. Tso méfè pégé na’a mbʉèe

  tsèe no Ssé tso fʉ’.

  Ta’, pégé lôgô chouŋé

  yia pong nnaa wôb tʉ.

  Gning kʉa nké ngouôô gning Ssé;

  zuigé Ssé naa yé tʉ.

  Pégé kuiété pʉa tsaa ngô’,

  mbing ntsi’i ntsé nʉôg mab.

 3. 3. Pégé pôôn lé tou mélôô’

  gning wuia né mbʉèe pʉè;

  pégé gniè nkouŋé, nti noué

  ngouô maagning ntsém pʉè.

  Aa mbong lé toonté pʉa,

  nnaa wôb koua’ sa’a métʉ.

  Pégé lôôn nkuiété ngang ngô’,

  mbaa ying gwiée métʉ.