Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na Le secret des familles heureuses

Métwo no na Le secret des familles heureuses

Ngouo mmo yié a gʉo mé jou’ mboŋo tsaa tsiŋé nda wo po léjʉng wou. Yôôn vidéo gôôn no na brochuu Le secret des familles heureuses.