Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 2

É Ssé wé nénʉ aa wèe?

É Ssé wé nénʉ aa wèe?

Ssé wé nénʉ a wo po ta’ wémô’ô, lézing sé é wo lé Jéova. (Mézôbô Ntsé 83:18) Aa ta’ zuigué; ngwô pégé lé yé guia. A kouŋo wégé, é mbing nkoung nguié pégé kouŋo yé. A yiŋé nkoung nguié pégé koung petso pʉa. (Matio 22:35-40) Aa ngaŋa tʉ ntsèm, é mbing ngwo nouŋé ngoung.

E Ssé la vôg mbwoon tsoo ta’ tchô’ Ssé, a gwiée pawa tè’, mé la taa ntoŋo yé lé Yéeso. Jéova la fo pou’ou é nguiŋé mbwoon pétso métchô’ Ssé.

Jéova la gʉo kôôkôô yié aa léfang . . . Mbôô choum tsèm ndoumo ssé tsétsa’. Nguia Jʉ’ 4:11

 Jéova Ssé la gnièté métchô’ sang, é gnièté tsétsa’ ngʉo choum ntsèm sié ée ndoum wo.​—Nzyété 1:1.

A la lôgô tsétsa’ mbwoon Adam, a ndoung mvfo gning mésong.​—Nzyété 2:7.