Gʉa tsèe contenu

Ngwô ngô’ la’a lyè’ mag?

Ngwô ngô’ la’a lyè’ mag?

O kwang jou nguié . . .

  • oon?

  • ngang?

  • ka ndyè’ tso?

 BIIBLE GÔÔN NGUIÉ:

«Ssé . . . gé gʉo tsi’i ntsé nʉôg môb ntsém. Légwé té gʉo yiŋé wô wo wô. Mé lé yiŋé ndʉa légwé wô. Mé lé yiŋé nga’té wô. Mé lé yiŋé ngya ngô’ wô.»​—Ngya Jʉ’ 21:3, 4, Contemporary English Version.

API LÉ ZSÉ POU’OU AA KÔ?

A kuiété wégé lé jou’ nguié Ssé zo té gʉo ngô’ kouou wégé wô.​—Jag 1:13.

A suiété long wégé lé zsé nguié Ssé gwiée chʉchʉôg fʉ’ yié pégé né ngya ngô’.​—Sakariè 2:8.

A yiŋé nkuiété wégé lé zsé nguié ngô’ ntsém gé gʉo mag.​—Zôbô Mekou’ 37:9-11.

 NGWÔ PÉGÉ KOUA’ NZUIŊÉ NO YIÉ BIIBLE GÔÔN?

Oon, nti méno ta ngyôôn. Gya môôn mémbʉa:

  • Ssé pʉa lé gya méngô’ paa méno tépong. Gya pa’ Jéova Ssé la jou’ pou’ou fʉ’ yié la’ yé yé fʉ’ʉ mvfo la né ngyè ngô’. Mé toŋo tsèe Biible nguié«a lôôn mʉôgté fʉ’ yié mé la né naa wôb ngô’.»​—Paŋaga 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Ssé té zuing pʉa pié po gʉo méno tépong mbwo pétso wô. Biible na fʉ’ ngôôn nguié Ssé pʉa «mbwo mié é pfèté métsé pa té zsé.»​—Sagano 6:16, 17.

  • Ssé lié mawôwôô mboŋo. Ta gning kwang nguié yé yilé yé zo né nzsé «yé fʉng po yé ngô’». Jéova yiŋé né nzsé yé!​2 Kronik 6:29, 30.

    Afʉ’ né mbôônté yié Jéova gé lôg Léfouô sé to gʉo ngô’ pʉa méntsém pou mag. (Matio 6:9, 10) A waa né zui’té yèe fʉ’, nné ndaŋté pʉa pié pô gou’té yé né létʉm sôb ntsém.​—Mégaŋ Ntoum 17:27; 2 Korento 1:3, 4.

 TSIKÉ YÔÔN NO

Ssé gnié ngô’ é kouou wégé nti kô?

Biible pʉèe yôôn nzèté tsèe ROMA 5:12 po 2 PIÈ 3:9.