Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Akô gnièe ngié Biible aa nénʉ?

Akô gnièe ngié Biible aa nénʉ?

Biible gôôn ngié aa «chouŋo Ssé», ngouô Ssé lé ping «ngôôn no mé fa’ kékang wô.» (1 Tésalonika 2:​13; Titous 1:2) Biible aa pé’é ngouô koua’ no nénʉ kée, ka a gwiée pô méno mépou’ kouôb?