Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Tié ntʉté!

Tié ntʉté!

YÉCHOUA 1:9

 MBA’AMBA’

 • 9:40 Muzik

 • 9:50 Zôb 38 ngʉo suingté

 • 10:00 «Métʉ» foo pô mbwo Jéova

 • 10:15 Tié ntʉté​—gʉo zuiŋé ntʉm jou gou’

 • 10:30 Tié ntʉté​—lôgô zéŋé nnè chouŋo no Ssé, nzi’i pʉa, mbing nzi’i wôb lé gʉo choum

 • 10:55 Zôb 7 ngʉo ménkʉ

 • 11:05 Tʉté fʉ’ yié o né mbʉèe pʉèe!

 • 11:35 Two chouŋé yé nou’ou ntsé

 • 12:05 Zôb 79

MBɄÈ NJɄO

 • 1:20 Muzik

 • 1:30 Zôb 102

 • 1:35 Mé intèeview

 • 1:45 Lézi’i sé Nang (La Tour de Garde)

 • 2:15 Two chouŋé yié aa nzsé pʉa: Tié ntʉté, ntoonté lésa’ sé Jéova

  • Fʉ’ yié oo ngouachoum

  • Fʉ’ yié oo tsèe lôôn nda

 • 2:45 Zôb 126 ngʉo ménkʉ

 • 2:55 «Pi zab ntʉm wui na Ssé té kʉa, . . . pi tʉ tʉ»

 • 3:55 Zôb 2 ngʉo suingté