Gʉa tsèe contenu

Ngwô kô néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

Ngwô kô néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

O kwang jou nguié . . .

  • ée nkouŋé?

  • ée nkap?

  • ka mmo ndyè’è?

 BIIBLE GÔÔN NGUIÉ:

«Pa jou’ mboŋo ée pʉa pié pô jou’ou chouŋé Ssé mbing ngʉo pa’ a né nzèté!»​—Loukasé 11:28, Traduction du monde nouveau.

API LÉ ZSÉ POU’OU AA KÔ?

Pi lôôn ngiŋé na wôôn ntʉôgô mba pi gé gwiée nkouŋé yé nénʉ.​—Éféso 5:28, 29.

Koua’ mekou’ wo tsétsèe pi.​—Éféso 5:33.

Gning lé yiŋé mbôgô wétsô wô.​—Malékousé 10:6-9.

 NGWÔ PÉGÉ KOUA’ NZUIŊÉ NO YIÉ BIIBLE GÔÔN?

Oon, nti méno ta ngyôôn. Gya môôn mémbʉa:

  • Ssé zo la nouŋé tsiŋé nda. Biible gôôn nguié «métsiŋé nda ntsém waa wô wo nzuiè’è» po Jéova Ssé. (Éféso 3:14, 15) Ndôgô ngôôn nguié, Jéova zo la gʉo ta tsiŋé nda wô wo. Aa tʉnzuiŋ lé zsé pou’ou nti kô?

    Na’a nkouanté: O lôôn mpfê mmo léjʉo a poŋo wou, o né nkouŋo lé zsé choum sié mé lôg ndôôn mba o gé zèté wô? Mba a ké ngwô po mbwo gning wuié a lôôn.

    Aa yèe ta, pégé lôôn né nkouŋo lé zsé mmo yié ngwô a néŋé lékag tsèe tsiŋé nda, mba pégé zèté mbwo Jéova wuié a la nouŋé tsiŋé nda.​—Nzyété 2:18-24.

  • Ssé né ndié wou. A zèté nguié métsiŋé nda fa’ ntʉôgô Jéova tsèe Biible ndôg nnyè nguié po gwiée légyé. Nti kô? Nti noué «A . . . né ndié wui.» (1 Piè 5:6, 7) Jéova pou né nkouŋo nguié gning ntsém jou’ mboŋo​—ntʉôgô wé kuiété fʉ’ ntsém!​—Sagano 3:5, 6; Ésaya 48:17, 18.

 TSIKÉ YÔÔN NO

Ngwô o wô tsèe lôôn nda, ngʉo lékô ta ngwô mambaŋa wé mboŋo, manzuié wé mboŋo, ta wé mboŋo, ka ma wé mboŋo wô?

Biible pʉèe yôôn nzèté tsèe ÉFÉSO 5:1, 2 po KOLOSIA 3:18-21.