Gʉa tsèe contenu

Ngwô mé fa’ mé mbʉèe na mé maa ménzèté tsèe njʉo nzô?

Ngwô mé fa’ mé mbʉèe na mé maa ménzèté tsèe njʉo nzô?

O kwang jou nguié . . .

  • a tsèe sciencé?

  • a mbwo mé maa two?

  • ka po tsèe Biible?

 MÉ LA GÔÔN MBWO SSÉ NGUIÉ:

«A chouŋé jou aa nénʉ.»​—Jaŋ 17:17, Traduction du monde nouveau.

Biible pʉèe no na mèe ménzèté mbwo mé miléyong pʉa mésong.

O koung jou nguié mé pʉèe no moo mbwo wou?

Ngwô jw.org® na intênèt kuiété wou.

TOŊO na intênèt

 A YÈE NA MÉ MAA MÉNZÈTÉ MÔÔN NÉ NDYÉ WOU?

  • Ntong gning mésong lé wô wo ée yèe?

  • Ta ngwô mé la’a Ssé na ngô’ pʉa mésong?

  • Gning kwé ngʉa lé nzôô?

Gya mmo yié Biible pʉèe na môôn ménzèté tsèe jw.org.

(Gʉa tsèe LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES)