Gʉa tsèe contenu

Mépité Biible na méndéssin

Guiè pa’ ngwo mépité Biible kibé létʉm chou a fʉ’o né toŋo na intênèt, ka na pipa wôô. Pia tsiŋé nda jou lée nké na mémbʉèe na ménzèté miée jʉ’é pité maga wo, ndôg guiè méfʉ’ mboŋo mié ngwô pi pii na wèe wèe pité wôô.

 

Yôôn nti contenu té tsèe intênèt fʉ’ôôn na yôôn chouŋé wô.