Kanganaya emyatsi eyirimo

Kanganaya emyatsi eyirimo

 ESOMO 4

Eritangirirya Amasako wo ndeke

Eritangirirya Amasako wo ndeke

Matayo 22:41-45

OMO KIKUHI: Uteghekanaye amalengekania w’abahulikiriri baghu embere sy’erisoma erisako.

NGOKO WANGAKOLA:

  • Uminye ekikaleka iwasoma erisako. Tangiriraya erisako omo nzira eyikawatikaya abahulikiriri baghu eriminya enzumwa ngulu eyo ukasonda eribakangania omo risako eryo.

  • Ukanganaye ngoko ebyo ukabugha bikalua omo Biblia. Omughulu ukakanaya n’abandu abikirirye oMungu, ubawatikaye erilangira ngoko eBiblia ni Kinywa ky’oMungu. Omwikola utya ukakanganaya ngoko eBiblia y’enzuko y’amenge.

  • Uhire omo bahulikiriri baghu mw’engumbu y’erisoma erisako. Bulaya eribulyo eryo erisako likendisubirya, kanaya oko kitsibu kilebe ekyo erisako likendiwatikya eribugha kutse kanaya oko kanuni ako omwatsi mulebe w’eBiblia akakanganaya.