Kanganaya emyatsi eyirimo

Kanganaya emyatsi eyirimo

 ESOMO 14

Erihira omuwato oko syonzumwa ngulu-ngulu

Erihira omuwato oko syonzumwa ngulu-ngulu

Abaebrania 8:1

OMO KIKUHI: Watikaya abahulikiriri baghu erikwama omukania waghu wo ndeke, kandi ukanganaye ndeke ndeke ngoko obuli nzumwa ngulu yihambene n’ekyo omukania waghu akwamirire kandi ngoko yihambene n’omutwe wagho.

NGOKO WANGAKOLA:

  • Ubye n’ekyo ukakwamirira. Minya ekyo omukania waghu akakwamirira. Yibulaye nga; ly’eriminyisya, erilighisya, kutse erikuna abahulikiriri baghu erikola, neryo ulabayegho erikwamana n’ekyo. Uyikase esyonzumwa ngulu-ngulu syosi sikuwatikaye erihikira ekyo ukakwamirira.

  • Uhire omuwato oko mutwe w’omukania waghu. Ukalabya omukania, ubye ukibukya omutwe wagho omwisuba omo binywa bikulu-bikulu ebirimo, kutse omwikolesya ebindi binywa ebisosirebyo.

  • kanaye ndeke ndeke oko syonzumwa ngulu-ngulu kandi omo mibere eyolobire. Wimaye esyonzumwa ngulu-ngulu esihambene n’omutwe sisa, esyo wangatoka erilabya omo katambi ako bakuhere. Esyonzumwa ngulu-ngulu isisyabya nyingyi. Tsuka ndeke obuli nzumwa ngulu, huna hake embere ubughe eyindi, kandi enguma yabihwa uwaghenda oko yindi.