Kanganaya emyatsi eyirimo

Omuhindano munene w’Abimiri ba Yehova 2021: Obwirikirirya bukatuha amaka!

Omuhindano munene w’Abimiri ba Yehova 2021: Obwirikirirya bukatuha amaka!

Tukabana amaghali mangyi omo ngebe. Eribya n’obwikirirya kikatuha akaghala k’eriyiyinia kugho. Twamakukokya erikwama haghuma netu omuhindano munene owali n’omutwe “Obwikirirya bukatuha amaka!”