Doorgaan naar inhoud

Bloedtransfusies — Wat artsen nu zeggen

Jarenlang hebben Jehovah’s Getuigen veel kritiek gekregen omdat ze bloedtransfusies weigeren. Die weigering is gebaseerd op het Bijbelse gebod in Handelingen 15:29 om zich te onthouden van bloed, maar conflicteert soms met wat volgens artsen in het beste belang van hun patiënten is.

Maar ervaren deskundigen in de gezondheidszorg wijzen steeds vaker op medische redenen voor het toepassen van klinische strategieën waarmee bloedtransfusies vermeden kunnen worden.

De eerste uitgave van het Stanford Medicine Magazine van 2013, uitgebracht door de medische faculteit van de Stanford-universiteit, was een themanummer over bloed. Een van de artikelen had de titel: „Tegen de stroom in — Waarom worden er minder bloedtransfusies toegediend?” De auteur van het artikel, Sarah C.P. Williams, zegt: „De afgelopen tien jaar heeft een toenemend aantal onderzoeken uitgewezen dat in ziekenhuizen over de hele wereld donorbloed vaker en in grotere hoeveelheden wordt toegepast dan nodig is om patiënten te helpen — zowel in operatiekamers als op ziekenhuisafdelingen.”

De auteur citeert dr. Patricia Ford, de oprichter en directeur van het Centrum voor Bloedvrije Geneeskunde en Chirurgie van het Pennsylvania Hospital. Dr. Ford zei: „In de medische wereld is het idee verankerd dat mensen dood zullen gaan als ze niet bepaalde bloedwaarden hebben en dat bloed de ultieme levensredder is (...) In bepaalde specifieke situaties is dat zo, maar voor de meeste patiënten in de meeste situaties is het gewoon niet waar.” *

Dr. Ford, die elk jaar zo’n 700 Getuigen van Jehovah behandelt, zei ook: „Heel wat artsen die ik gesproken heb, (...) hadden het verkeerde idee dat veel patiënten niet kunnen overleven zonder bloedtransfusie (...) Zelf heb ik dat misschien ook wel gedacht. Maar ik kwam er al snel achter dat je zulke patiënten kunt helpen door gewoon enkele eenvoudige strategieën toe te passen.”

In augustus 2012 publiceerde het tijdschrift Archives of Internal Medicine de resultaten van een 28 jaar durend onderzoek in een bepaald ziekenhuis naar patiënten die hartchirurgie hadden ondergaan. Jehovah’s Getuigen verging het beter dan vergelijkbare patiënten die bloed toegediend kregen. Vergeleken met deze patiënten hadden de Getuigen minder complicaties tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, betere overlevingscijfers op korte termijn en vergelijkbare overlevingscijfers na twintig jaar.

In The Wall Street Journal van 8 april 2013 stond: „Bloedvrije chirurgie — operaties zonder het gebruik van donorbloed — wordt al jaren uitgevoerd bij patiënten met religieuze bezwaren tegen transfusies. De laatste tijd nemen steeds meer ziekenhuizen dit over (...) Chirurgen die voorstander zijn van bloedvrije chirurgie zeggen dat deze techniek niet alleen de kosten van het kopen, opslaan, verwerken, testen en toedienen van bloed terugdringt, maar ook het risico vermindert op transfusie-gerelateerde infecties en complicaties waardoor patiënten langer in het ziekenhuis moeten blijven.”

Robert Lorenz, medisch directeur van de Cleveland Clinic, zegt dan ook: „Als je patiënten een transfusie geeft, krijg je direct het gevoel dat je ze helpt (...) Maar langdurig onderzoek wijst erop dat het tegenovergestelde het geval is.”

^ ¶5 Zie voor meer informatie over de visie van Jehovah’s Getuigen op bloed het artikel „Veelgestelde vragen: Waarom aanvaarden jullie geen bloedtransfusies?