Doorgaan naar inhoud

Bezorgdheid bij mannen: Hoe de Bijbel kan helpen

Als u denkt aan iemand die last heeft van bezorgdheid, * ziet u misschien iemand voor u die verlamd is door angst, die ’s morgens amper zijn bed uit komt, of iemand die veel over oneindige zorgen praat.

Dat zijn manieren waarop sommige mensen reageren als ze met bezorgdheid te maken krijgen. Maar onderzoekers hebben ontdekt dat anderen — vooral mannen — geneigd zijn anders te reageren. Eén rapport zegt dat mannen ‘eerder naar alcohol en drugs grijpen om met bezorgdheid om te gaan. Dus wat eruitziet als een drankprobleem zou feitelijk een onderliggende ernstige bezorgdheid kunnen zijn. En bezorgdheid bij mannen uit zich vaak in woede en geïrriteerdheid.’

Natuurlijk reageren niet alle mannen hetzelfde. Maar wat iemands reactie ook is, bezorgdheid is een groeiend probleem in deze ‘zware tijden (...) die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Timotheüs 3:1). Als u te maken hebt met bezorgdheid, kan de Bijbel u dan helpen?

Praktisch Bijbels advies om met bezorgdheid om te gaan

De Bijbel bevat een schat aan betrouwbare adviezen die ons kunnen helpen als we bezorgd zijn. Kijk eens naar drie voorbeelden.

 1. 1. ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen’ (Mattheüs 6:34).

  Betekenis: Het is verstandig om je niet overmatig bezorgd te maken over wat er in de toekomst wel of niet kan gebeuren. Vaak pakken dingen anders uit dan we vreesden. Soms pakken dingen zelfs beter uit dan we verwachtten.

  Suggestie: Denk eens terug aan momenten waarop u zeker wist dat er iets ergs zou gebeuren — maar dat dit niet gebeurde. Analyseer dan waarover u zich nu zorgen maakt. Probeer dan zo realistisch mogelijk te zijn over hoe groot de kans is dat dit een groot probleem zal worden.

 2. 2. ‘IJzer scherpt ijzer. Zo scherpt een man zijn vriend’ (Spreuken 27:17).

  Betekenis: Andere mensen kunnen ons helpen met onze bezorgdheid om te gaan — als we ons laten helpen. Misschien kunnen ze ons uit eigen ervaring wat praktische tips geven. Waarschijnlijk kunnen ze ons op zijn minst met een frisse blik naar de situatie laten kijken.

  Suggestie: Denk aan iemand die misschien goede adviezen voor u heeft, zoals een vriend die zelf al eens met zo’n soort probleem te maken heeft gehad. Vraag wat hem heeft geholpen en wat niet.

 3. 3. ‘Leg al je zorgen bij hem neer, want hij geeft om je’ (1 Petrus 5:7).

  Betekenis: God geeft echt om mensen die lijden. Hij nodigt ons uit tot hem te bidden over alles waar we ons zorgen over maken.

  Suggestie: Maak een lijst van dingen waarover u zich zorgen maakt. Bid dan tot God over die zorgen. Leg elk probleem uit en vraag hem u te helpen ermee om te gaan.

Wanneer er geen bezorgdheid meer zal zijn

De Bijbel biedt meer dan adviezen over hoe je met bezorgdheid om kunt gaan. De Bijbel belooft een tijd in de nabije toekomst wanneer de zorgen die we nu hebben voor altijd voorbij zullen zijn. Hoe gaat dat gebeuren?

Gods Koninkrijk zal de grondoorzaken van angst en bezorgdheid uitbannen (Openbaring 21:4). Onder dat Koninkrijk zal zelfs de herinnering aan zorgen en stress ons niet meer kwellen (Jesaja 65:17).

Dat is de toekomst die ‘de God die vrede geeft’ voor ons in gedachten heeft (Romeinen 16:20). Hij verzekert ons: ‘Ik weet heel goed wat ik voor jullie in gedachten heb, (...) vrede en geen ellende, om jullie een toekomst en een hoop te geven’ (Jeremia 29:11).

^ ¶1 Dit artikel gaat niet over ernstige medische aandoeningen zoals angststoornissen. De hier genoemde term ‘bezorgdheid’ slaat op dagelijkse stress en zorgen die iemand overweldigen. Personen die te maken hebben met een medische aandoening zullen misschien professionele hulp willen inschakelen (Lukas 5:31).