Doorgaan naar inhoud

Wat is de zin van het leven?

Het antwoord uit de Bijbel

De vraag wat de zin van het leven is, kan op veel manieren worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: Waarom zijn we hier op aarde?, of: Heeft mijn leven een doel? De Bijbel laat zien dat ons leven tot doel heeft vriendschap met God op te bouwen. Kijk eens naar een paar fundamentele waarheden uit de Bijbel.

  • God is onze Schepper. De Bijbel zegt: „Hij [God] is het die ons heeft gemaakt, en niet wijzelf” (Psalm 100:3; Openbaring 4:11).

  • God heeft met alles wat hij heeft geschapen een bedoeling, dus ook met ons (Jesaja 45:18).

  • God heeft ons geschapen met een „geestelijke nood”, een spirituele behoefte, en daar hoort ook het verlangen naar een zinvol leven bij (Mattheüs 5:3). Hij wil dat we dat verlangen vervullen (Psalm 145:16).

  • We vervullen onze geestelijke behoefte door vriendschap met God op te bouwen. Voor sommigen lijkt het idee Gods vriend te zijn misschien onmogelijk, maar de Bijbel geeft ons de volgende aanmoediging: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8; 2:23).

  • Om Gods vriend te worden, moeten we leven in harmonie met Gods doel voor ons. De Bijbel zegt in Prediker 12:13 wat dat doel is: „Heb ontzag voor God en onderhoud zijn geboden; daar komt het voor de mens op aan” (Groot Nieuws Bijbel).

  • In de toekomst zal God een eind maken aan alle ellende. Hij zal eeuwig leven geven aan zijn vrienden, degenen die hem aanbidden. Dan kunnen we in alle opzichten leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld had (Psalm 37:10, 11).