Doorgaan naar inhoud

Zijn alle religies hetzelfde? Leiden ze allemaal naar God?

Het antwoord uit de Bijbel

Nee, het is niet zo dat alle religies hetzelfde zijn. In de Bijbel staan veel voorbeelden van religies die God niet goedkeurt. Ze zijn onder te verdelen in twee basiscategorieën.

Categorie 1: Aanbidding van valse goden

De Bijbel beschrijft de aanbidding van valse goden als zinloos en waardeloos (Jeremia 10:3-5; 16:19, 20). God gaf het volk Israël in de oudheid het gebod: ‘Gij moogt geen andere goden tegen mijn persoon in hebben’ (Exodus 20:3, 23; 23:24). Als de Israëlieten andere goden aanbaden, ‘ontbrandde Jehovah’s * toorn’ tegen hen (Numeri 25:3; Leviticus 20:2; Rechters 2:13, 14).

God denkt nog steeds hetzelfde over de aanbidding van ‘zogenaamde goden’ (1 Korinthiërs 8:5, 6, Groot Nieuws Bijbel; Galaten 4:8). Hij zegt tegen personen die hem willen aanbidden dat ze niet langer om mogen gaan met mensen die aan valse aanbidding doen: ‘Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt u af’ (2 Korinthiërs 6:14-17). Als alle religies hetzelfde zijn en naar God leiden, waarom zou Hij dit gebod dan hebben gegeven?

Categorie 2: Aanbidding van de ware God op een manier die hij niet goedkeurt

Soms gebruikten de Israëlieten bij hun aanbidding dingen die ze hadden overgenomen van de aanbidding van valse goden. Jehovah keurde deze pogingen om ware aanbidding met valse aanbidding te vermengen af (Exodus 32:8; Deuteronomium 12:2-4). Jezus veroordeelde de religieuze leiders van zijn tijd vanwege de manier waarop ze God aanbaden; ze deden alsof ze vroom waren maar negeerden huichelachtig ‘de gewichtiger zaken van de Wet, namelijk gerechtigheid en barmhartigheid en getrouwheid’ (Mattheüs 23:23).

Alleen religie die op waarheid is gebaseerd, leidt mensen naar God. Die waarheid staat in de Bijbel (Johannes 4:24; 17:17; 2 Timotheüs 3:16, 17). Religies met leerstellingen die in strijd zijn met de Bijbel zorgen ervoor dat mensen zich van God afkeren. Veel leerstellingen waarvan mensen denken dat die in de Bijbel staan — zoals de Drie-eenheid, de onsterfelijke ziel en eeuwige pijniging in de hel — zijn overgenomen van mensen die valse goden aanbaden. Aanbidding waarmee zulke leerstellingen worden gepromoot, is ‘tevergeefs’ of nutteloos omdat die Gods vereisten vervangt door religieuze tradities (Markus 7:7, 8).

God heeft een hekel aan religieuze huichelarij (Titus 1:16). Een religie kan pas een hulp zijn om een betere band met God te krijgen als ze van invloed is op iemands dagelijks leven en niet alleen bestaat uit rituelen en formaliteiten. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: ‘Als iemand denkt dat hij godsdienstig is, maar zijn tong niet in bedwang heeft, misleidt hij zichzelf. Zijn godsdienstigheid stelt niets voor. Voor God, de Vader, is echte en zuivere godsdienst: wezen en weduwen helpen in hun nood en zichzelf niet door de wereld laten besmeuren’ (Jakobus 1:26, 27, Groot Nieuws Bijbel). De uitdrukking ‘zuivere godsdienst’ duidt op aanbidding die rein en ongehuicheld is.