Doorgaan naar inhoud

Ik wil dood: Kan de Bijbel me helpen als ik zelfmoordgedachten heb?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel komt van ‘God, die troost geeft aan degenen die ontmoedigd zijn’ (2 Korinthiërs 7:6). Hoewel de Bijbel geen medisch handboek is, hebben de praktische adviezen erin veel mensen die zelfmoordgedachten hadden geholpen. Die adviezen kunnen ook jou helpen.

 Welke praktische adviezen geeft de Bijbel?

 • Uit je gevoelens.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Een echte vriend blijft altijd liefde tonen en is een broeder geboren voor tijden van nood’ (Spreuken 17:17).

  Betekenis: Als we negatieve gedachten hebben, hebben we de steun van anderen nodig.

  Als je je gevoelens niet met iemand deelt, kan de last die je draagt ondraaglijk worden. Maar als je er met iemand over praat, kan het zijn dat je gevoelens minder heftig worden en kun je zelfs een andere kijk op je situatie krijgen.

  Advies: Praat vandaag nog met iemand, misschien met een familielid of een goede vriend. * Je zou je gevoelens ook op papier kunnen zetten.

 • Zoek professionele hulp.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar de zieken wel’ (Mattheüs 9:12).

  Betekenis: Als we ziek zijn, moeten we medische hulp zoeken.

  Zelfmoordgedachten kunnen een symptoom zijn van een psychische aandoening of een emotionele stoornis. Net zoals bij een lichamelijke ziekte is dat niet iets om je voor te schamen. Psychische en emotionele problemen kunnen behandeld worden.

  Advies: Zoek zo snel mogelijk professionele hulp.

 • Houd in gedachte dat God van je houdt.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Zijn vijf mussen niet te koop voor twee munten die weinig waard zijn? Toch wordt er niet één door God vergeten. (...) Wees niet bang: jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen’ (Lukas 12:6, 7).

  Betekenis: Je bent kostbaar in Gods ogen.

  Misschien denk je dat niemand van je houdt, maar God ziet wat je doormaakt. Hij geeft om je, ook als je niet meer wilt leven. Psalm 51:17 zegt: ‘Een gebroken en verbrijzeld hart, o God, zult u niet afwijzen.’ God wil dat je leeft, want hij houdt van je.

  Advies: Denk na over bewijzen uit de Bijbel dat God van je houdt. Lees bijvoorbeeld hoofdstuk 24 van het Bijbelstudieboek Nader dicht tot Jehovah.

 • Bid tot God.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Leg al je zorgen bij hem [God] neer, want hij geeft om je’ (1 Petrus 5:7).

  Betekenis: God nodigt je uit om hem open en eerlijk te vertellen waar je mee zit.

  God kan je innerlijke rust geven en de kracht om door te gaan (Filippenzen 4:6, 7, 13). Zo helpt hij degenen die hem om hulp vragen (Psalm 55:22).

  Advies: Bid vandaag nog tot God. Gebruik zijn naam, Jehovah, en stort je hart bij hem uit (Psalm 83:18). Vraag hem of hij je wil helpen de situatie aan te kunnen.

 • Denk diep na over de Bijbelse hoop voor de toekomst.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Die hoop is voor ons als een anker voor ons leven’ (Hebreeën 6:19, voetnoot).

  Betekenis: Misschien zijn je emoties te vergelijken met een schip in een storm en heb je ups en downs, maar de hoop die de Bijbel geeft kan je stabiel maken.

  Die hoop is niet onrealistisch maar is gebaseerd op Gods belofte om de oorzaken van onze pijn weg te nemen (Openbaring 21:4).

  Advies: Leer meer over de Bijbelse hoop in les 5 van de brochure God heeft goed nieuws voor ons!

 • Doe dingen die je leuk vindt.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Een vrolijk hart is een goed geneesmiddel’ (Spreuken 17:22).

  Betekenis: Als we dingen doen waar we blij van worden, kan dat ons psychische en emotionele welzijn verbeteren.

  Advies: Doe iets wat je normaal gesproken leuk vindt. Luister bijvoorbeeld naar muziek waar je blij van wordt, lees iets positiefs of begin aan een hobby. Je zult je ook gelukkiger voelen als je iets voor een ander doet, al is het maar iets kleins (Handelingen 20:35).

 • Let goed op je lichamelijke gezondheid.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Lichamelijke oefening is nuttig’ (1 Timotheüs 4:8).

  Betekenis: Het is goed om te sporten, gezond te eten en te zorgen voor voldoende slaap.

  Advies: Maak een stevige wandeling, al is het maar een kwartiertje.

 • Houd in gedachte dat gevoelens en ook omstandigheden veranderen.

  Wat de Bijbel zegt: ‘Jullie weten niet hoe je leven morgen zal zijn’ (Jakobus 4:14).

  Betekenis: Een groot probleem, zelfs een probleem waar geen oplossing voor lijkt te zijn, kan tijdelijk zijn.

  Hoe somber het er nu ook voor je uitziet, morgen kan je situatie heel anders zijn. Probeer dus manieren te vinden om ermee om te gaan (2 Korinthiërs 4:8). Een moeilijke situatie zal waarschijnlijk na verloop van tijd veranderen, maar als iemand eenmaal zelfmoord heeft gepleegd kan hij dat nooit meer ongedaan maken.

  Advies: Lees in de Bijbel over personen die zich zo verslagen voelden dat ze wilden sterven, en kijk hoe hun leven uiteindelijk ten goede veranderde — vaak op manieren die ze niet voorzien hadden.

 Wordt er in de Bijbel gesproken over personen die dood wilden?

Ja, de Bijbel vertelt over meerdere personen die op een gegeven moment dood wilden. God wees hen niet terecht, maar bood ze hulp aan. Hetzelfde kan hij voor jou doen.

Elia

 • Wie was hij? Elia was een moedige profeet. Maar ook hij voelde zich af en toe ontmoedigd. Jakobus 5:17 zegt: ‘Elia was een man met dezelfde gevoelens als wij.’

 • Waarom wilde hij dood? Op een gegeven moment voelde hij zich alleen, bang en nutteloos. Daarom bad hij: ‘Jehovah, neem mijn leven weg’ (1 Koningen 19:4).

 • Wat hielp hem? Elia stortte zijn hart bij God uit. Hoe hielp God hem? Hij liet Elia zien dat hij van hem hield en toonde hem Zijn macht. Ook verzekerde hij Elia ervan dat hij nog steeds waardevol was, en hij voorzag in een vriendelijke en bekwame assistent.

 • Lees over Elia: 1 Koningen 19:2-18.

Job

 • Wie was hij? Job was een trouwe aanbidder van de ware God, hij had een groot gezin en hij was rijk.

 • Waarom wilde hij dood? Jobs leven veranderde in één klap. Hij verloor al zijn bezittingen. Al zijn kinderen kwamen bij een ramp om het leven. Hij kreeg een pijnlijke ziekte. En hij werd er ook nog eens vals van beschuldigd zélf de oorzaak te zijn van zijn problemen. Job zei: ‘Ik walg van mijn leven, ik wil niet verder leven’ (Job 7:16).

 • Wat hielp hem? Job bad tot God en praatte met anderen (Job 10:1-3). Hij werd gesterkt door Elihu, een vriend die met hem meeleefde en hem hielp om zijn situatie in het juiste perspectief te zien. Bovendien aanvaardde Job bereidwillig Gods raad en hulp.

 • Lees over Job: Job 1:1-3, 13-22; 2:7; 3:1-13; 36:1-7; 38:1-3; 42:1, 2, 10-13.

Mozes

 • Wie was hij? Mozes was een trouwe profeet en leider van het volk Israël in de oudheid.

 • Waarom wilde hij dood? Mozes had enorme verantwoordelijkheden, werd constant bekritiseerd en was volledig uitgeput geraakt. Hij zei tegen God: ‘Dood me maar’ (Numeri 11:11, 15).

 • Wat hielp hem? Mozes vertelde God hoe hij zich voelde. God hielp hem zijn verantwoordelijkheden te delegeren waardoor Mozes minder stress zou hebben.

 • Lees over Mozes: Numeri 11:4-6, 10-17.

^ ¶14 Als op een bepaald moment je gedachten aan zelfmoord heel sterk zijn en je niemand hebt met wie je kunt praten, bel dan een crisislijn of het alarmnummer.