Doorgaan naar inhoud

Wat is Gods wil voor mij?

Het antwoord uit de Bijbel

 God wil dat u hem als Persoon leert kennen en een band met hem krijgt, en hem dan gaat liefhebben en van harte gaat dienen (Mattheüs 22:37, 38; Jakobus 4:8). U kunt erachter komen wat Gods wil is door het leven en de leringen van Jezus te onderzoeken (Johannes 7:16, 17). Jezus praatte niet alleen over de wil van God — hij leefde er ook naar. Hij zei zelfs: „Ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden” (Johannes 6:38).

Heb ik een teken, een visioen of een speciale roeping nodig om te weten wat Gods wil voor me is?

 Nee, want de Bijbel bevat Gods boodschap voor de mensheid. Er staat alles in wat u nodig hebt om „volledig toegerust [te zijn] voor ieder goed werk” (2 Timotheüs 3:16, 17). God wil dat u de Bijbel en uw „denkvermogen” gebruikt om erachter te komen wat zijn wil voor u is (Romeinen 12:1, 2; Efeziërs 5:17).

Is het echt mogelijk om Gods wil te doen?

 Ja. De Bijbel zegt: „Zijn [Gods] geboden zijn niet moeilijk te onderhouden” (1 Johannes 5:3, Willibrordvertaling). Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om ons aan Gods geboden te houden. Maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen de inspanningen die het kost. Jezus zelf zei: ’Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het onderhouden!’ — Lukas 11:28.