Doorgaan naar inhoud

Wereldvrede: Waarom zo moeilijk te bereiken?

Het antwoord uit de Bijbel

Pogingen van mensen om wereldvrede te brengen zijn mislukt en zullen blijven mislukken om de volgende redenen:

  • ’Het is niet aan de aardse mens zijn weg te bepalen’ (Jeremia 10:23). Mensen werden niet gemaakt met het vermogen of het recht om zichzelf te regeren; ze kunnen dus geen blijvende vrede brengen.

  • „Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder” (Psalm 146:3, 4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Zelfs regeringsleiders met de beste motieven kunnen geen blijvende oplossingen bedenken voor de oorzaken van oorlog.

  • ’In de laatste dagen zullen er kritieke tijden aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen heftig zijn, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots’ (2 Timotheüs 3:1-4). We leven in „de laatste dagen” van deze slechte wereld, een tijd waarin de overheersende houding van mensen vrede in de weg staat.

  • „Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:12). De Duivel, Gods vijand, mag alleen nog in de buurt van de aarde komen en zet mensen ertoe aan net zo gemeen te denken als hij. Zolang hij „de heerser van deze wereld” is, kan er nooit vrede zijn (Johannes 12:31).

  • „[Gods Koninkrijk] zal al deze koninkrijken [die God tegenwerken] verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniël 2:44). Gods Koninkrijk, en niet een menselijke regering, zal onze wens naar blijvende wereldvrede waarmaken (Psalm 145:16).