Doorgaan naar inhoud

Hoe kan ik de ware religie vinden?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel illustreert het verschil tussen degenen die de ware religie uitoefenen en degenen die dat niet doen als volgt: ‘Aan hun vruchten zult gij hen herkennen. Plukt men soms ooit druiven van doorns of vijgen van distels?’ (Mattheüs 7:16). Net zoals je het verschil kunt zien tussen een wijnstok en een doornstruik door naar hun vruchten te kijken, kun je de ware religie van valse religie onderscheiden aan de hand van de volgende vruchten of kenmerken.

  1. De ware religie onderwijst de waarheid uit Gods Woord, de Bijbel. Ze is niet gebaseerd op menselijke ideeën (Johannes 4:24; 17:17). Dit omvat religieuze waarheden over de ziel en de hoop op eeuwig leven in een paradijs op aarde (Psalm 37:29; Jesaja 35:5, 6; Ezechiël 18:4). Ware religie schrikt er ook niet voor terug religieuze leugens aan het licht te brengen (Mattheüs 15:9; 23:27, 28).

  2. De ware religie helpt mensen God te leren kennen en ook zijn naam, Jehovah (Psalm 83:18; Jesaja 42:8; Johannes 17:3, 6). Ze leert niet dat hij kil of afstandelijk is, maar juist dat hij wil dat we een band met hem hebben (Jakobus 4:8).

  3. Volgens de ware religie is redding door God alleen mogelijk via Jezus Christus (Handelingen 4:10, 12). De leden ervan gehoorzamen Jezus’ geboden en streven ernaar zijn voorbeeld na te volgen (Johannes 13:15; 15:14).

  4. De ware religie richt de aandacht op Gods Koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid. De leden ervan doen veel moeite om anderen over dat Koninkrijk te vertellen (Mattheüs 10:7; 24:14).

  5. De ware religie bevordert onzelfzuchtige liefde (Johannes 13:35). Ze leert mensen om respect te hebben voor alle etnische groepen, culturen, talen en achtergronden (Handelingen 10:34, 35). Uit liefde gaan haar leden niet in militaire dienst (Micha 4:3; 1 Johannes 3:11, 12).

  6. De ware religie heeft geen betaalde geestelijken en haar leden worden niet met dure religieuze titels aangesproken (Mattheüs 23:8-12; 1 Petrus 5:2, 3).

  7. De ware religie is volledig politiek neutraal (Johannes 17:16; 18:36). Toch respecteren en gehoorzamen haar leden de regering van het land waar ze wonen. Dat is in overeenstemming met het Bijbelse gebod: ‘Betaalt caesar [een afbeelding van de overheid] terug wat van caesar, maar God wat van God is’ (Markus 12:17; Romeinen 13:1, 2).

  8. De ware religie is een manier van leven, niet slechts een ritueel of een traditie. De leden ervan houden zich in alle aspecten van het leven aan de hoge Bijbelse morele normen (Efeziërs 5:3-5; 1 Johannes 3:18). Toch zijn ze niet somber maar aanbidden ze met vreugde ‘de gelukkige God’ (1 Timotheüs 1:11).

  9. Degenen die de ware religie uitoefenen zullen in de minderheid zijn (Mattheüs 7:13, 14). Er wordt vaak neergekeken op de leden van de ware religie en ze worden bespot en vervolgd omdat ze Gods wil doen (Mattheüs 5:10-12).

De ware religie is niet gewoon ‘de religie waar ik me goed bij voel’

Het is riskant om puur op gevoel een religie te kiezen. De Bijbel voorspelde een tijd waarin mensen ‘zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van [religieuze] leraren zouden bijeenbrengen om hun oren te laten kittelen’ (2 Timotheüs 4:3). In tegenstelling daarmee moedigt de Bijbel ons aan te kiezen voor ‘de vorm van aanbidding die van het standpunt van onze God en Vader uit bezien rein en onbesmet is’, zelfs als die niet populair is (Jakobus 1:27; Johannes 15:18, 19).