Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Wie of wat zijn engelen?

Het antwoord uit de Bijbel

Engelen zijn machtiger dan mensen (2 Petrus 2:11). Ze wonen in de hemel, de geestenwereld, wat een hoger bestaansniveau is dan het stoffelijke heelal (1 Koningen 8:27; Johannes 6:38). Daarom worden ze ook wel geesten genoemd (1 Koningen 22:21; Psalm 18:10).

Waar komen engelen vandaan?

God heeft de engelen gemaakt door bemiddeling van Jezus, die in de Bijbel de ‘eerstgeborene van heel de schepping’ wordt genoemd. Over Jezus’ rol bij de schepping wordt in de Bijbel gezegd: ‘Door bemiddeling van hem [Jezus] werden alle andere dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare’, waaronder de engelen (Kolossenzen 1:13-17). Engelen trouwen niet en krijgen geen kinderen (Markus 12:25). Elk van deze ‘zonen van de ware God’ werd afzonderlijk geschapen (Job 1:6).

Engelen werden lang geleden gemaakt, nog voordat de aarde bestond. Toen God de aarde maakte, ‘betuigden alle zonen Gods [de engelen] voorts juichend hun instemming’ (Job 38:4-7).

Hoeveel engelen zijn er?

De Bijbel geeft geen exact aantal, maar er blijkt wel uit dat het er ontzettend veel zijn. In een visioen dat de apostel Johannes bijvoorbeeld kreeg, ving hij een glimp op van honderden miljoenen engelen (Openbaring 5:11).

Heeft elke engel een naam en een eigen persoonlijkheid?

Ja. In de Bijbel staan de namen van twee engelen: Michaël en Gabriël (Daniël 12:1; Lukas 1:26). * Andere engelen erkenden dat ze een naam hadden, maar ze zeiden niet wat die naam was (Genesis 32:29; Rechters 13:17, 18).

Engelen hebben hun eigen persoonlijkheid. Ze kunnen met elkaar communiceren (1 Korinthiërs 13:1). Ze hebben een denkvermogen en zijn in staat om uitingen van lof aan God op te stellen (Lukas 2:13, 14). En ze hebben de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad, wat duidelijk bleek toen sommige engelen zich bij Satans opstand tegen God aansloten (Mattheüs 25:41; 2 Petrus 2:4).

Bestaan er rangen onder de engelen?

Ja. De machtigste engel is Michaël, de aartsengel (Judas 9; Openbaring 12:7). Serafs zijn engelen met een hoge rang die zich dicht bij Jehovah’s troon bevinden (Jesaja 6:2, 6). Andere engelen met een hoge rang en speciale taken zijn de cherubs. Zij waren het bijvoorbeeld die de toegang tot de tuin van Eden bewaakten nadat Adam en Eva eruit gezet waren (Genesis 3:23, 24).

Helpen engelen mensen?

Ja, God gebruikt zijn trouwe engelen om mensen te helpen.

Heeft iedereen een beschermengel?

Engelen zorgen voor het geestelijk welzijn van Gods aanbidders, maar dat wil niet per se zeggen dat God aan elke christen een engel toewijst als zijn of haar persoonlijke beschermer (Mattheüs 18:10). * Engelen beschermen Gods aanbidders niet tegen elke beproeving of verleiding. In de Bijbel staat dat God in zo’n situatie vaak ‘voor de uitweg zal zorgen’ door iemand de wijsheid en kracht te geven om te volharden (1 Korinthiërs 10:12, 13; Jakobus 1:2-5).

Misvattingen over engelen

Misvatting: Alle engelen zijn goed.

Feit: In de Bijbel wordt gesproken over ‘goddeloze geestenkrachten’ en ‘engelen die zondigden’ (Efeziërs 6:12; 2 Petrus 2:4). Deze slechte engelen zijn demonen, die zich bij Satans opstand tegen God hebben aangesloten.

Misvatting: Engelen zijn onsterfelijk.

Feit: Slechte engelen, inclusief Satan de Duivel, zullen vernietigd worden (Judas 6).

Misvatting: Mensen worden engelen als ze sterven.

Feit: Engelen zijn een afzonderlijke schepping van God, geen mensen die tot leven zijn gewekt (Kolossenzen 1:16). Mensen die worden opgewekt tot leven in de hemel krijgen onsterfelijk leven van God (1 Korinthiërs 15:53, 54). Zij zullen een hogere positie hebben dan de engelen (1 Korinthiërs 6:3).

Misvatting: Engelen zijn er om mensen te dienen.

Feit: Engelen luisteren naar Gods geboden, niet naar die van ons (Psalm 103:20, 21). Zelfs Jezus zei dat hij God om hulp zou vragen, niet de engelen (Mattheüs 26:53).

Misvatting: We kunnen tot engelen om hulp bidden.

Feit: Bidden tot God is onderdeel van onze aanbidding, en alleen Jehovah heeft het recht aanbeden te worden (Openbaring 19:10). We mogen alleen tot God bidden, via Jezus (Johannes 14:6).

^ ¶10 Sommige Bijbelvertalingen gebruiken in Jesaja 14:12 de term ‘Lucifer’, wat volgens sommigen de naam is van de engel die Satan de Duivel werd. Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, betekent echter ‘schijnende’. Uit de context blijkt dat deze term niet verwijst naar Satan maar naar de dynastie van Babylon, die vanwege haar arrogante houding door God zou worden vernederd (Jesaja 14:4, 13-20). De uitdrukking ‘schijnende’ werd gebruikt om de Babylonische dynastie belachelijk te maken nadat die omvergeworpen was.

^ ¶21 Sommigen hebben uit het verslag van Petrus’ vrijlating uit de gevangenis geconcludeerd dat Petrus een persoonlijke beschermengel had (Handelingen 12:6-16). Maar toen de discipelen het over ‘zijn [Petrus’] engel’ hadden, kan het zijn dat ze ten onrechte dachten dat een engel die Petrus vertegenwoordigde naar ze toe was gekomen en niet Petrus zelf.