Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Wat zegt de Bijbel over pornografie? Is cyberseks verkeerd?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel worden pornografie, cyberseks en dergelijke niet rechtstreeks genoemd. Maar uit de Bijbel blijkt heel duidelijk hoe God denkt over gedrag dat seks buiten het huwelijk promoot of een vertekend beeld van seks geeft. Kijk eens naar de volgende Bijbelteksten:

  • „Doodt daarom uw lichaamsleden die op de aarde zijn ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte” (Kolossenzen 3:5). In plaats van verkeerde verlangens te doden, wakkert het kijken naar porno ze juist aan. Het maakt iemand onrein, smerig, in Gods ogen.

  • „Ik zeg u echter dat een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd” (Mattheüs 5:28). Beelden van immorele seksuele handelingen brengen verkeerde gedachten op gang die tot verkeerde daden leiden.

  • „Laat hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet ter sprake komen” (Efeziërs 5:3). Voor ons plezier praten over immorele seks is zelfs al verkeerd, laat staan ernaar kijken of erover lezen.

  • „De werken van het vlees nu zijn openbaar, en die zijn: hoererij, onreinheid, (...) en dergelijke. Aangaande deze dingen waarschuw ik u van tevoren, zoals ik u reeds van tevoren gewaarschuwd heb, dat wie zulke dingen beoefenen, Gods koninkrijk niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21). God beziet mensen die naar porno kijken of zich bezighouden met cyberseks, telefoonseks of sexting als onrein, in moreel opzicht besmet. Als we van zulke dingen een gewoonte maken, kunnen we Gods goedkeuring volledig verliezen.