Doorgaan naar inhoud

Hoe kan ik de ware religie vinden?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel illustreert het verschil tussen degenen die de ware religie uitoefenen en degenen die dat niet doen als volgt: ‘Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Je kunt toch geen druiven plukken van een doornstruik of vijgen van een distel?’ (Mattheüs 7:16) Net zoals je het verschil tussen een wijnstok en een doornstruik kunt zien door naar de vruchten te kijken, kun je de ware religie van valse religie onderscheiden aan de hand van de volgende vruchten of kenmerken.

  1.   De ware religie onderwijst de waarheid uit Gods Woord, de Bijbel, en is niet gebaseerd op menselijke ideeën (Johannes 4:24; 17:17). Dat omvat de waarheid over de ziel en de hoop op eeuwig leven in een paradijs op aarde (Psalm 37:29; Jesaja 35:5, 6; Ezechiël 18:4). De ware religie schrikt er ook niet voor terug religieuze leugens aan het licht te brengen (Mattheüs 15:9; 23:27, 28).

  2.   De ware religie helpt mensen God te leren kennen en ook zijn naam, Jehovah (Psalm 83:18; Jesaja 42:8; Johannes 17:3, 6). Ze leert niet dat hij kil of afstandelijk is, maar juist dat hij wil dat we een band met hem hebben (Jakobus 4:8).

  3.   Volgens de ware religie is redding door God alleen mogelijk via Jezus Christus (Handelingen 4:10, 12). Mensen die bij de ware religie horen houden zich aan Jezus’ geboden en proberen zijn voorbeeld te volgen (Johannes 13:15; 15:14).

  4.   De ware religie richt de aandacht op Gods Koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid. Aanhangers van de ware religie doen veel moeite om anderen over dat Koninkrijk te vertellen (Mattheüs 10:7; 24:14).

  5.   De ware religie bevordert onzelfzuchtige liefde (Johannes 13:35). Ze leert mensen om respect te hebben voor alle etnische groepen, culturen, talen en achtergronden (Handelingen 10:34, 35). Uit liefde doen mensen die bij de ware religie horen niet mee aan oorlog (Micha 4:3; 1 Johannes 3:11, 12).

  6.   De ware religie heeft geen betaalde geestelijken en gebruikt geen dure religieuze titels (Mattheüs 23:8-12; 1 Petrus 5:2, 3).

  7.   De ware religie is volledig politiek neutraal (Johannes 17:16; 18:36). Toch respecteren en gehoorzamen mensen die bij de ware religie horen de regering van het land waar ze wonen. Dat is in overeenstemming met het Bijbelse gebod: ‘Geef aan caesar [de overheid] wat van caesar is, maar aan God wat van God is’ (Markus 12:17; Romeinen 13:1, 2).

  8.   De ware religie is een manier van leven, niet alleen maar een ritueel of een traditie. Aanhangers van de ware religie houden zich in alle aspecten van het leven aan de hoge Bijbelse moraal (Efeziërs 5:3-5; 1 Johannes 3:18). Toch zijn ze niet somber maar aanbidden ze met vreugde ‘de gelukkige God’ (1 Timotheüs 1:11).

  9.   Degenen die de ware religie uitoefenen zullen in de minderheid zijn (Mattheüs 7:13, 14). Er wordt vaak op ze neergekeken en ze worden bespot en vervolgd omdat ze Gods wil doen (Mattheüs 5:10-12).

De ware religie is niet gewoon ‘de religie waar ik me goed bij voel’

 Het is riskant om puur op gevoel een religie te kiezen. De Bijbel voorspelde een tijd waarin mensen ‘[religieuze] leraren om zich heen zouden verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen’ (2 Timotheüs 4:3). In tegenstelling daarmee moedigt de Bijbel ons aan te kiezen voor ‘de godsdienst die in de ogen van onze God en Vader rein en onbesmet is’, zelfs als die niet populair is (Jakobus 1:27, voetnoot; Johannes 15:18, 19).