Doorgaan naar inhoud

Wat is de hel? Is het een plaats van eeuwige pijniging?

Het antwoord uit de Bijbel

Sommige Bijbelvertalingen gebruiken het woord ’hel’ voor het Hebreeuwse woord Sjeool en het Griekse woord Hades, die allebei slaan op het gemeenschappelijke graf van de mensheid (Psalm 16:10; Handelingen 2:27). Veel mensen geloven in het hellevuur, zoals afgebeeld op de illustratie. Maar de Bijbel leert iets anders.

  1. Iemand die zich in de hel bevindt, is zich van niets bewust en kan dus geen pijn voelen. „Er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool” (Prediker 9:10).

  2. Goede mensen gaan naar de hel. Jakob en Job bijvoorbeeld, die loyale aanbidders van God waren, verwachtten daarheen te gaan (Genesis 37:35; Job 14:13).

  3. De straf voor de zonde is de dood, en niet pijniging in een brandende hel. „Wie gestorven is, is van zijn zonde vrijgesproken” (Romeinen 6:7).

  4. Eeuwige pijniging zou in strijd zijn met Gods gerechtigheid (Deuteronomium 32:4). Toen Adam, de eerste mens, had gezondigd, zei God dat hij als straf gewoon zou ophouden te bestaan: „Stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren” (Genesis 3:19). God zou gelogen hebben als hij Adam eigenlijk naar een brandende hel had gestuurd.

  5. Eeuwige pijniging is iets wat niet eens bij God opkomt. Het idee dat hij mensen in een hellevuur zou pijnigen, gaat lijnrecht in tegen de Bijbelse leer dat God liefde is (Jeremia 7:31; 1 Johannes 4:8).