Doorgaan naar inhoud

Wat is de doop?

Het antwoord uit de Bijbel

De doop houdt in dat iemand in water wordt ondergedompeld en eruit omhoog komt. * Dat verklaart waarom Jezus in een vrij grote rivier werd gedoopt (Mattheüs 3:13, 16). Zo vroeg ook een Ethiopische man of hij gedoopt kon worden toen hij bij ‘een zeker water’ aankwam (Handelingen 8:36-40).

De betekenis van de doop

In de Bijbel wordt de doop vergeleken met een begrafenis (Romeinen 6:4; Kolossenzen 2:12). De waterdoop symboliseert dat iemand gestorven is met betrekking tot zijn oude leven en een nieuw leven begint als een aan God opgedragen christen. God heeft de doop en de stappen die eraan voorafgaan ingesteld om mensen de mogelijkheid te geven een rein geweten te krijgen op basis van geloof in het offer van Jezus (1 Petrus 3:21). Daarom zei Jezus dat zijn volgelingen gedoopt moesten worden (Mattheüs 28:19, 20).

Worden onze zonden door de waterdoop weggewassen?

Nee. De Bijbel leert dat we alleen door middel van Jezus’ vergoten bloed van zonde gereinigd kunnen worden (Romeinen 5:8, 9; 1 Johannes 1:7). Maar als iemand voordeel wil trekken van Jezus’ offer, moet hij geloof stellen in Jezus, gaan leven in overeenstemming met het onderwijs van Jezus en zich laten dopen (Handelingen 2:38; 3:19).

Leert de Bijbel dat we onze kinderen moeten dopen?

Nee, er wordt in de Bijbel niet over een kinderdoop gesproken. In sommige kerken wordt een ceremonie uitgevoerd waarbij een klein kind wordt ‘gedoopt’ (waarbij water op zijn hoofd wordt gesprenkeld of gegoten) en een naam krijgt. Maar de christelijke doop is bedoeld voor degenen die oud genoeg zijn om het ‘goede nieuws van het koninkrijk Gods’ te begrijpen en erin te geloven (Handelingen 8:12). Die doop volgt op het horen van Gods woord, het aanvaarden ervan en het tonen van berouw — stappen die een klein kind niet kan nemen (Handelingen 2:22, 38, 41).

Daarnaast staat er in de Bijbel dat God kleine kinderen van christenen vanwege de getrouwheid van hun ouders als heilig of rein beziet (1 Korinthiërs 7:14). Als het de bedoeling was dat kleine kinderen gedoopt werden, zouden ze niet afhankelijk zijn van de getrouwheid van hun ouders. *

Misvattingen over de christelijke doop

Misvatting: Water op iemand sprenkelen of gieten is een goed alternatief voor de volledige onderdompeling.

Feit: Bij de voorbeelden die in de Bijbel worden genoemd, werden de personen altijd volledig ondergedompeld. Filippus en de Ethiopische man bijvoorbeeld ‘daalden af in het water’ zodat Filippus hem kon dopen. Daarna ‘kwamen zij uit het water omhoog’ (Handelingen 8:36-39). *

Misvatting: Uit de Bijbel blijkt dat als hele gezinnen werden gedoopt, ook de kleine kinderen werden gedoopt. Over een gevangenbewaarder in Filippi bijvoorbeeld wordt gezegd: ‘Hij en al de zijnen, niemand uitgezonderd, werden gedoopt’ (Handelingen 16:31-34).

Feit: Uit het verslag van de bekering van de gevangenbewaarder blijkt dat degenen die werden gedoopt ‘het woord van Jehovah’ begrepen en ‘zich zeer verheugden’ (Handelingen 16:32, 34). Aangezien kleine kinderen het woord van Jehovah nog niet begrijpen, kunnen we uit dit verslag concluderen dat de kleine kinderen in het gezin van de gevangenbewaarder niet gedoopt werden.

Misvatting: Jezus onderwees de kinderdoop door te zeggen dat het Koninkrijk aan kleine kinderen behoort (Mattheüs 19:13-15; Markus 10:13-16).

Feit: Jezus had het niet over de doop toen hij die uitspraak deed. Hij wilde in plaats daarvan laten zien dat mensen die in aanmerking zouden komen voor het Koninkrijk van God als kleine kinderen moesten zijn — nederig en leergierig (Mattheüs 18:4; Lukas 18:16, 17).

^ ¶3 Het Griekse woord dat is vertaald met ‘doop’ komt van een grondwoord dat ‘indopen, indompelen’ betekent (Theological Dictionary of the New Testament, Deel 1, blz. 529).

^ ¶10 Volgens een encyclopedie ‘is er in het N[ieuwe] T[estament] geen plaats voor de kinderdoop’. Er staat ook dat het gebruik is ontstaan omdat er ‘een verkeerde of buitensporige waarde aan de doop werd gehecht’. Men dacht dat de doop zelf zonde wegwast (The International Standard Bible Encyclopedia, Deel 1, blz. 416, 417).

^ ¶13 In de New Catholic Encyclopedia staat onder het kopje ‘Doop (in de Bijbel)’: ‘Het is duidelijk dat de Doop in de vroege Kerk door middel van onderdompeling geschiedde’ (Deel 2, blz. 59).