Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Wat betekent het om wedergeboren te worden?

Het antwoord uit de Bijbel

De term ‘wedergeboren worden’ of ‘opnieuw geboren worden’ duidt op een nieuw begin in de verhouding tussen God en iemand die opnieuw geboren wordt (Johannes 3:3, 7). God adopteert zulke personen, waardoor ze zijn kinderen worden (Romeinen 8:15, 16; Galaten 4:5; 1 Johannes 3:1). Net zoals mensen die wettelijk geadopteerd worden, krijgen ze een andere status: ze worden deel van Gods gezin (2 Korinthiërs 6:18).

Waarom wordt iemand opnieuw geboren?

Jezus zei: ‘Indien iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3:3). Iemand die opnieuw geboren wordt, wordt erop voorbereid om met Christus in Gods Koninkrijk te regeren. Dat Koninkrijk regeert vanuit de hemel. De Bijbel zegt dan ook dat iemand door de ‘nieuwe geboorte’ een erfenis krijgt die ‘in de hemelen is weggelegd’ (1 Petrus 1:3, 4). Degenen die opnieuw geboren worden, ontvangen van God het besef dat ze met Christus ‘te zamen als koningen zullen regeren’ (2 Timotheüs 2:12; 2 Korinthiërs 1:21, 22).

Hoe wordt iemand opnieuw geboren?

Toen Jezus dit onderwerp besprak, zei hij dat iemand die opnieuw geboren wordt, ‘uit water en geest wordt geboren’ (Johannes 3:5). Die uitdrukking duidt op de waterdoop, gevolgd door de doop met heilige geest (Handelingen 1:5; 2:1-4).

De eerste die opnieuw geboren werd, was Jezus zelf. Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan en werd daarna door God gezalfd (of gedoopt) met heilige geest. Zo werd Jezus opnieuw geboren als geestelijke zoon van God met de hoop om later terug te gaan naar de hemel (Markus 1:9-11). Die hoop was niet tevergeefs: God bracht Jezus na zijn dood weer tot leven en gaf hem een geestelijk lichaam (Handelingen 13:33).

Ook anderen die opnieuw geboren worden, worden eerst in water gedoopt voordat ze de heilige geest ontvangen (Handelingen 2:38, 41). * Daarna weten ze dat ze na hun dood een opstanding zullen krijgen tot leven in de hemel (1 Korinthiërs 15:42-49).

Misvattingen over het opnieuw geboren worden

Misvatting: Je moet opnieuw geboren worden om gered te kunnen worden of om een christen te kunnen zijn.

Feit: Redding door Christus’ loskoopoffer geldt niet alleen voor personen die opnieuw geboren worden. Redding is ook mogelijk voor personen die op aarde onderdanen van Gods Koninkrijk zullen zijn. Zij worden niet opnieuw geboren om met Christus in de hemel te regeren (1 Johannes 2:1, 2; Openbaring 5:9, 10). Ze hebben de mogelijkheid om voor altijd in het paradijs op aarde te leven (Psalm 37:29; Mattheüs 6:9, 10; Openbaring 21:1-5).

Misvatting: Je kunt ervoor kiezen opnieuw geboren te worden.

Feit: De gelegenheid om een band met God te krijgen en gered te worden, staat voor iedereen open (1 Timotheüs 2:3, 4; Jakobus 4:8). Maar God is degene die kiest wie opnieuw geboren, of met heilige geest gezalfd, gaat worden. Volgens de Bijbel hangt het opnieuw geboren worden niet af van iemands wens of inspanning, ‘maar van God’ (Romeinen 9:16). De uitdrukking ‘wedergeboren worden’ kan ook weergegeven worden met ‘van boven verwekt worden’, wat bevestigt dat God, die ‘boven’ is, kiest wie opnieuw geboren gaat worden (Johannes 3:3, voetnoot).

^ ¶9 Een uitzondering waren Cornelius en degenen die bij hem waren (Handelingen 10:44-48).