Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Was Jezus getrouwd? Had hij broers of zussen?

Het antwoord uit de Bijbel

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat Jezus niet getrouwd was, ook al wordt dat nergens uitdrukkelijk gezegd. * Kijk eens naar de volgende argumenten.

  1. De Bijbel maakt vaak melding van Jezus’ familie, en ook van vrouwen die hem tijdens zijn prediking vergezelden en hem bijstonden toen hij werd terechtgesteld, maar er wordt nooit gezegd dat hij een vrouw had (Mattheüs 12:46, 47; Markus 3:31, 32; 15:40; Lukas 8:2, 3, 19, 20; Johannes 19:25). De meest voor de hand liggende reden daarvoor is dat hij nooit getrouwd is geweest.

  2. Toen Jezus het had over personen die ongehuwd blijven om meer voor God te kunnen doen, zei hij tegen zijn volgelingen: „Wie er plaats voor kan maken [de ongehuwde staat], make er plaats voor” (Mattheüs 19:10-12). Hij gaf het voorbeeld aan personen die bewust niet trouwen om meer voor God te kunnen doen (Johannes 13:15; 1 Korinthiërs 7:32-38).

  3. Vlak voor zijn dood vroeg Jezus een van zijn volgelingen om goed voor zijn moeder te zorgen (Johannes 19:25-27). Als Jezus getrouwd was geweest of kinderen had gehad, zou hij zeker ook iets voor hen hebben geregeld.

  4. De Bijbel noemt Jezus als voorbeeld voor echtgenoten, maar niet door te zeggen hoe hij een echtgenote behandelde. In plaats daarvan staat er: „Mannen, blijft uw vrouw liefhebben, evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd” (Efeziërs 5:25). Als Jezus tijdens zijn leven op aarde getrouwd was geweest, zou in dit vers dan niet zijn volmaakte voorbeeld als getrouwde man zijn gebruikt?

Had Jezus broers en zussen?

Ja, Jezus had minstens zes broers en zussen, onder wie Jakobus, Jozef, Simon en Judas en minimaal twee zussen (Mattheüs 13:54-56; Markus 6:3). Dat waren kinderen van de moeder van Jezus, Maria, en haar man Jozef (Mattheüs 1:25). De Bijbel noemt Jezus Maria’s „eerstgeborene”, wat impliceert dat ze later meer kinderen heeft gekregen (Lukas 2:7).

Misvattingen over Jezus’ broers

Om het idee te ondersteunen dat Maria haar hele leven maagd is gebleven, hebben sommigen een andere betekenis gezocht achter de term ’broers’. Zo denken sommigen dat Jezus’ broers eigenlijk kinderen uit een eerder huwelijk van Jozef waren. Maar de Bijbel laat zien dat Jezus het wettelijke recht erfde op het koningschap dat aan David beloofd was (2 Samuël 7:12, 13; Lukas 1:32). Als Jozef zoons had gehad die ouder waren dan Jezus, zou de oudste van hen Jozefs wettige erfgenaam zijn geweest.

Kan ’broers’ slaan op Jezus’ volgelingen, of geestelijke broers? Dat idee is in tegenspraak met de Bijbel, want daarin staat dat er een periode was dat zijn broers niet in hem geloofden (Johannes 7:5). De Bijbel maakt onderscheid tussen Jezus’ broers en zijn volgelingen (Johannes 2:12).

Volgens een andere theorie waren Jezus’ broers eigenlijk neven van hem. Maar de Griekse Geschriften gebruiken afzonderlijke woorden voor ’broer’, ’bloedverwant’ en ’neef’ (Lukas 21:16; Kolossenzen 4:10). Veel Bijbelgeleerden erkennen dat Jezus broers en zussen had. The Expositor’s Bible Commentary zegt bijvoorbeeld: „Het is het normaalst om de term ’broers’ op te vatten (...) als betrekking hebbend op zoons van Maria en Jozef en dus op Jezus’ broers van moederskant.” *

^ ¶3 De Bijbel noemt Christus wel een bruidegom, maar uit de context blijkt duidelijk dat dit symbolisch bedoeld is (Johannes 3:28, 29; 2 Korinthiërs 11:2).

^ ¶13 Zie ook The Gospel According to St. Mark, tweede editie, door Vincent Taylor, blz. 249, en A Marginal Jew — Rethinking the Historical Jesus, door John P. Meier, Deel 1, blz. 331, 332.