Doorgaan naar inhoud

Waarom luistert God niet naar alle gebeden?

Het antwoord uit de Bijbel

Er zijn gebeden die God niet verhoort. Hier volgen twee redenen waarom God iemands gebed kan negeren.

1. Het gebed gaat tegen Gods wil in

God verhoort geen gebeden die ingaan tegen zijn wil of vereisten, die in de Bijbel staan (1 Johannes 5:14). Zo zegt de Bijbel dat we niet hebberig mogen zijn. Gokken werkt hebzucht in de hand (1 Korinthiërs 6:9, 10). God zal uw gebed dus niet verhoren als u vraagt of u de loterij mag winnen. God is geen geest die je kunt oproepen om wensen te vervullen. En gelukkig maar, anders zouden we bang moeten zijn voor wat anderen aan God kunnen vragen (Jakobus 4:3).

2. De persoon die bidt doet verkeerde dingen

God luistert niet naar mensen die vastbesloten zijn hem te kwetsen met wat ze doen. God zei bijvoorbeeld tegen personen die hem beweerden te dienen maar verkeerde dingen deden: „Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet; met bloedvergieten zijn uw eigen handen vervuld geworden” (Jesaja 1:15). Maar als ze hun leven hadden verbeterd en dingen met God hadden ’rechtgezet’, zou hij naar hun gebeden hebben geluisterd (Jesaja 1:18).